Utsikt som ger förnyad insikt

Malin Gunnargård Hùbsch i Hüttenkogel / Bad Gastein / Fotot taget av hennes man Karl Johan Hùbsch

Vilken utsikt Malin har från sin bänk där hon sitter. Vilket perspektiv. Det första jag tänkte på när jag såg kortet var….

Vilken utsikt som troligen gav förnyad insikt

För är det inte så? När vi ser något med distans, backat tillbaka något för att få en större bild, ett större djup, så får vi en djupare insikt. Ibland kräver det att komma lite högre upp för att se det lite mer ovanifrån. Ibland backa bakåt för att se en vidare bild. Men allt har något gemensamt. Att få en större insikt.

Att sitta och se denna fantastiska vy från höjden är mäktig. Den ger en förnyad insikt om Guds skapelse. Att inse att skapelsen är ingen nyckfull explosion utan en intelligent skapelse. Den ger insikt om en Gud som skapat allt och som gett oss människor en fantastisk skapelse att njuta av. Men också att ta ansvar för.

Utsikten ger mig också insikten om en stor Gud. En verklig och verkligt stor Gud. Det är som att skapelsen bär Guds fingeravtryck. När man då får se bergen från en utsiktsplats blir hans fingeravtryck så tydliga.

Den visar också på livets berg och dalar. Ibland är vi på toppen och ser långt. Vi ser möjligheter. Men ibland är vi i dalen. Ser bergssidorna som omöjliga hinder. På berget är vi nära himlen. I dalen kan den kännas långt bort. Men i dalen samlas vattnet från källorna från berget. Detta vatten får påminna oss om att det finns en topp där uppe. Källvattnet vill påminna om en trofast Gud. Så mitt i dalen kan vi en smak av himlen.

Då kan man inte annat än lovprisa honom för hans storverk. Tacka honom för den skapelse han gett oss. Det ger oss frimodighet att prata med honom om våra innersta behov. För klarar han att skapa denna jord så vacker kan han hjälpa oss. Det blir som att mina behov är klart mindre och oansenliga att dom kommer han att klara av.

Malin Gunnargård Hùbsch i Hüttenkogel / Bad Gastein / Fotot taget av hennes man Karl Johan Hùbsch

Några textrader ur en gammal psalm kommer till mig

Det finns djup i Herrens godhet
Och dess gränser ingen ser

Det finns nåd för nya världar
Mycket större än den här
Nya skapelser och tider
Nåd för allt som blir och är

Det finns underbar förlossning
I det blod som göts en gång
Det finns glädje bortom graven
Och en framtid full av sång

Låt dig påminnas om att den Gud du tror på har samma skaparkraft idag. I ditt liv. I din situation. I det du möter. I hans storhet böjer han sig ner till oss med sin krafts möjlighet.