Se vad andra ser

Att se vad andra ser är inte alltid så lätt.

Andra kan se något stort i något som någon annan inte ens förstår sig på. Tänk bara på ett konstverk till exempel.

En tydlig skillnad på hur olika man kan se på saken är vår mottagning i butiken. Somliga kan se mängden av gåvor som ett för stort berg att klara av. Samma ”hög” kan någon annan se på ett helt annat sätt. ”Tänk så många saker vi får som kan ge hjälp till andra.”

Där någon ser möjlighet kan någon se omöjlighet.

Synen på sig själv kan vara lika svår. Själv kan vi se vår otillräckligheten och oduglighet. Medan andra ser det vi är bra på och gör på ett bra sätt. Självbilden kan ibland spela oss ett spratt.

En förebild vi har som ser på ett sunt sätt är Gud. Han ser på oss med goda och kärleksfulla ögon. Där vi har svårt att tycka om älskar han fullt ut.

Vi behöver lära oss att se på varandra genom Guds ögon. Han ser möjlighet. Han ser med kärlek. Och har vi svårt med det behöver vi be om att få se på vår omgivning genom hans ögon.

Lika fullt när vi ser på oss själva. Det kan vara svårt att se sanningen om oss. Vi har lätt att misskreditera oss. Att vi inte duger. Inte gör gott nog. Och trots att vi gör bra ifrån oss duger det inte.

Ibland känner jag att vi signalerar både till vår omgivning och oss själva att det inte duger. Hur bra det än har lyckats så duger det inte. I sin förlängning leder det bara till uppgivenhet och misstro och misslyckande. Att inte duga i någons ögon är förödande.

Idag tänker jag att du som känner igen dig i den beskrivning skulle ge upp. Först och främst se allt bra du är och gör. Låta det sjunka in. Låta det påverka dig positivt. Du är du och du duger. Sen skulle jag önska att du valde att se på din omgivning genom Guds ögon. Det gör man genom att be Gud om den möjligheten. Också att försöka sätta sig in i hur vi tror Gud ser på den person du tänker på.

Min bön idag blir… kanske kan du låta den bli din bön också…

🙏Gud, hjälp mig att se på andra genom dina ögon. Låt mig också se hur du ser på mig. Hjälp mig att uppskatta andra och det dom gör. Hjälp mig att på det sättet kunna lite på dom. Hjälp mig Herre att se på min omgivning på det sätt du vill att jag ska se på den. Tack för att du älskar mig och min nästa. Amen 🙏