Fyrbåkar

Fyrbåk kallas en hög konstruktion eller byggnad som är avsedd att bära upp en belysning typ som en fyr, i äldre tider var det en eld, som vägledde sjöfarande.

Elden kunde var placerad på något ”torn” eller pinne som liknade en båk, dvs ett fast sjömärke, uppfört i trä eller sten.

Denna eld kunde vägleda sjöfarare när mörkret lade sig. Då visste man vart landstigning kunde göras. Intressant är hur eld eller någon lampa kan tränga igenom mörkret från mycket långt håll.

Fyren har varit en viktig del genom alla tider inom sjöfarten. Den har gett styrmannen på en båt viktig information så att båten inte skulle gå på grund. Fyrbåken var lika viktig innan fyren med dess ljus kom till.

Det finns en psalm i svenska psalmboken som har en textrad som lyder:

Mitt i nattens mörker lyser
som en fyrbåk Jesu namn.

Jag tycker det är en vacker bild på Jesus. Han är som en fyrbåk. Han är som en fyr. Han visar på hamnen i himlen så att våra liv inte missar målet. Följer vi hans ljus kan vi få hjälp att inte gå på grund.

När jag tog förarbevis på båt fick jag lära mig att ta ut kursen med hjälp av sjökortet. Till min hjälp hade jag fyrar, farleder utmärkta där grund och grynnor var utmärkta. Jag kunde förstå om farleden hade rätt djup för den båt jag styrde.

Jesus är vår lots som kan den farled jag är på i livet. Han vet dess förutsättningar och eventuella hinder. Han vet hur vi navigerar oss igenom det på bästa sätt.

Jag tror vi behöver mer av Jesus som lots idag. För att hitta rätt väg.

Tänker på en liten barnvisa:

1. Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand.
//: När Jesus styr båten, då går det så bra
på resan till himmelens land ://

2. Nog möter mej motvind och dimma och storm,
men Jesus har gripit min hand.
När Jesus…
3. Jag vet ej om resan blir lång eller kort,
men Jesus har gripit min hand.
När Jesus…

Hittade också en norsk version:

 1. Min båt er så liten og havet så stort
  men Jesus har grepet min hånd.
  Når han styrer båten så går det så bra
  på veien til himmelens land.
 2. Så liten og ringe på jorden jeg er,
  men Jesus meg hjelper hver dag.
  Hver morgen meg bønnen til himmelen bær,
  jeg sovner hos Jesus hver kveld.

Jag tänker att vår bön till gud om stöd, hjälp och ledning skapar en blick för att följa Jesus som en fyrbåk i livet.

När Jesus fattar vår hand genom livet blir han vår lots. Det gör oss gott att låta våra liv följa Jesus som vår fyr. Liksom styrman på en båt väljer att styra efter sjökortet får du och jag bestämma oss att följa Jesus.