Ögonvittne

Det finns ju många rykten som florerar. Man undrar vart dom kommer ifrån. Det troligaste är att dom har ändrat sig från vad dom var från början. På ett sätt spelar det ingen roll. För rykten är oftast inte sant från början. Man tror sig ha hört. Man tror sig nästan ha sett. Sen verkar man anse sig lämplig att lägga till lite. Man har totalt glömt den som blir utsatt. Den som får klä skott för något som inte alls ha hänt. Att vara lite observant innan man för något vidare är ett bra råd och ett klädsamt förhållningssätt. 

Samtidigt är ett ögonvittne något alldeles extra. Den har sett. Den har upplevt. Den behöver inte säga att den hört av någon. Inte heller att den vet någon som var med och såg. Den såg det själv. Den hörde det själv. Det finns något starkt över det. Finns det sen två eller tre som sett samma sak ökar ögonvittnenas trovärdighet. Man litar helt enkelt lite mer. Tom att man kan sätta sin tillit till att det verkligen är så. I en domstol med flera ögonvittnen blir det lättare att skipa rättvisa. 

Denna dag är Annandag påsk. Det är denna dag som många ögonvittnen såg att det som hände igår på påskdagen var sant. Att Jesus stod upp från det döda.  Luke 24:13-16,30-31 Jesus visar sig för Emmausvandrarna. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus och ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom…./…Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn.

Efter det besöket fick lärjungarna träffa Jesus. Sen beskriver Bibeln hur flera fick också träffa Jesus efter sin uppståndelse. 1 Corinthians 15:6-7 Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna.

Kvinnorna vid graven där Petrus och Johannes också kom fick ett möte med Jesus. 

Om nu två eller tre personers ögonvittnesskildring ger en domstol ett gott underlag, där vi också känner en större tillit att några fler ha sett samma sak, borde detta vara bevis nog. Här är det klar fler än 500 som fick möta honom innan han for upp tillbaka till himlen. 

Till det kan vi alla som idag tror på honom vittna om att han har uppstått och lever. Vi har verkligen upplevt honom i våra liv. 

Så sätt din tillit till det. Jesus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden.