Söndagstankar – dubbel arvslott

Under några dagar stannar jag upp inför Elisa i min bibelläsning. Elia utsåg Elisa som sin efterträdare.

Bara tanken att efterträda gudanamnen Elia måste ha varit mer spänning än man kan klara av.

När dom skall skiljas åt får Elisa den stora möjligen att önska sig något av Elia. Då önskar sig Elisa dubbel arvslott av Elias ande komma honom till del. Frimodigt men säkert med stor ödmjukhet och med bävan att det lär han nig behöva så ber han om det.

Många gånger har jag reflekterat över Elisas önskan. Jag har ibland tänkt om jag kan få be den bönen. I min bristfällighet har jag också önskat något åt det hållet. Kanske har du det också.

Inte lika ofta har jag reflekterat över Elias svar. Elias svarar så här: ”Du har bett om något svårt. Men om du ser mig , när jag tagen ifrån dig, då kommer det att ske dig så. Annars sker det inte.

Det fanns ett ”om”. Ett ”om” som skulle bli avgörande för utgången av den önskans möjliga uppfyllelse.

Så händer det. Vagnen kommer och Elisa blir tagen ifrån jorden inför Elisas ögon. Elisa får förmånen att se det ske. Skedde det något? Ja, enligt profetlärjungarna så gjorde det det. Dom såg att Elias ande vilade på Elisa. Man menar att Elisa gjorde dubbelt så många under som Elia gjorde.

Min undran är om det finns ett ”om” i mitt liv. Kanske finns det ett ”om” i ditt liv också. Ett ”om” som måste till för att det ska bli möjligt i våra liv. Väntar du på att en profetia över ditt liv ska gå i uppfyllelse? Kanske är det just detta ”om” som är nyckeln och förutsättningen för att den ska infrias. Ett ”om” kan vara något som måste förändras för att det ska bli möjligt. Något kanske behöver göras upp. Något kanske skall komma till. Men när det sker kommer det att frigöra möjligheter.

Vad är ditt ”om”? Vad är mitt ”om”? Herre visa oss det så att dina löften över våra liv får kraft till uttryck.