Att bli välsignad

I går hade jag förmånen att vara med då mitt första barnbarn Folke välsignades.

Vi bad helt enkelt att Gud skulle välsigna Folke. Hans liv. Bad om beskydd över hela hans liv.

Inte vet jag om Folke var så medveten om vad som skedde. Eller så är han det.

Att bli välsignad ….

Wikipedia skriver:En välsignelse är en formel uttalad över någon eller något för att förmedla välgång och lycka Vidare kan man läsa hos alltombibeln.se ”En välsignelse är alltså en välgångsönskan, en välgångsbön eller ett löfte om välgång – ett uttryck för uppskattning, välvilja, omtanke och kärlek.

För mig är inte en välsignelse en formel. Det är djupare än så. Jag tror att det sker något i detta välsignande. Ligger i den kristna trons väsen. Att Gud gör något med någon i välsignelsen. Det är alltså inte bara en rad hopdiktade ord.

Så när vi välsignar någon i en förbön så sker det något fantastiskt fint. Det är därför vi bad och välsignade Folke igår.

Så nu vill jag välsigna dig. Ta emot Herrens välsignelse…..

Herrens välsigne dig
och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.