Att vässa sina verktyg

Måndag och tisdag har jag förmånen att vara med i något som Erikshjälpen Secondbutiker arrangerar. Det kallas för ledarforum. Här får vi energi för att göra ett ännu bättre arbete i våra butiker. Nya utmaningar. Nya verktyg i vårt jobb. Allt skall mynna ut i att du som kund och gäst hos oss skall uppleva än mer i besöket hos oss.

Här får vi möta vår högste chef Tomas Bjöersdorff. Att få lyssna till honom ger framtiden för oss och i slutändan din framtid som kund och gäst hos oss. Här får vi vässa vår kompetens med goda seminarier där vi får lära oss mycket matnyttigt. Inbjudna föreläsare ger av sin erfarenhet och kunskap. Där vi får verktyg för morgondagen.

En sak som jag uppskattar mest dessa dagar är att möta alla kollegor. Det blir dynamiska samtal där man får nya ideer. Där får man tips och ideer hur man kan göra. Man får höra massa roliga historier hur det går i försäljning ute i landet. Hur man gjort för att skapa goda upplevelser.

När vi kommer hem till våra sammanhang kommer dessa dagar att påverka våra butiker.

Varför några ord om detta? Jag tror att alla sammanhang mår bra av att möta andra som håller på med samma sak. Vi behöver skapa dessa tillfällen. Samtidigt som det är sagt behöver vi själva ge tillträde till dessa sammanhang. Alltså att gå in i det med ett öppet sinne. Där kan man få massa input som kan berika sin situation. Det är allt för vanligt att man väljer bort sådana sammanhang man tar sig inte tid. Orsaken är säkert att man anser sig ha så mycket att göra. Personligen tror jag att det är gå fel väg. Man förlorar för mycket att inte vara med.

Du som ansvarar för en organisation som tex ordförande: se till att era nyckelpersoner kommer på sammandrag där man kan förkovras men också knyta kontakt med personer med likvärdiga uppdrag. Skapa förutsättningar och satsa den ekonomi som behövs.
Du som har en ledarfunktion: välj inte bort inspirationsdagar där du kan få god undervisning. Välj inte bort dagar där du kan få möta personer som har ett likvärdigt uppdrag som du. Det är inte förlorad arbetstid. Du vinner på det i det långa loppet.