Den inkonsekventa politiken….

Våra politiker är ett släkte man ibland förundras över.

Ena stunden uppmanas vi att ha en levande landsbygd. ”Bosätt dig där.”

Sen gör dom det mer eller mindre omöjligt att bo där….

Nu straffas landsbygdsfolket återigen. Eftersom busstrafiken till och från staden är så dålig så blir det så märkligt. Drivmedelpriset bara stiger. Avdragen blir mindre. Så är kräftgången ett faktum. Huset man bor i blir mindre attraktivt = svårtsålt och tappar värde. Det blir så dyrt att ta sig till jobbet.

Att vi behöver tänka på miljön är jag helt klar över. Men den blir inte bättre med högre bensinskatter. Den blir bättre av att man tar fram bättre och renare motorer som drar mindre bränsle. Tills det är ett faktum får man hjälpa dom som väljer att jobba för ett öppet landskap och en levande landsbygd.

För den som inte har råd med en elbil och där bussar inte är lösningen kommer ändå att bli tvungen att använda bilen.

Det leder till att vi får prioritera bilkostnaden. Köpa färre andra saker. Det skapar mindre tillväxt i sin tur. Jobb försvinner.

Miljöfrågan är politiskt korrekt. Att värna bilen är politiskt inkorrekt. Men varför ska vi ha det så svårt att hålla oss ”mitt på vägen”?

Nej, den politiska världen behöver se på helhetsbilden.

Ps En märklig skatt är när man köper ny bil. Man straffas för att man köper nytt och bättre och mer ”miljö-vänligare”. Det verkar vara bättre att vi har kvar dom äldre bilarna som släpper ut mer avgaser. Ds