1 maj – vem får demonstrera en dag som denna?

Är du på G för att gå i demonstrationståg idag? Om du är det så kan man utgå från att du är lite mer socialdemokrat än andra. Eller hur är det nu?

För inte får väl någon annan demonstrerar på 1 Maj, denna arbetarrörelsens heligaste dag?

Nu kallar sig ju Moderaterna för det nya arbetarpartiet. Flera olika partier väljer att demonstrerar på 1 maj. Nu kan nazisterna då demonstrera på 1 maj. Man kan lugnt säga att det är andra tider i landet.

Ibland har jag funderat på om man demonstrerar för eller emot något. Kanske väl förenklad tanke men ändå. När man lyssnat på olika tal så verkar man mer vara upptagen med att tala om vad motparten är dålig på, vad den inte gör och vad den borde göra än vad man själv vill åstadkomma.

Om man nu skall ut en dag som denna och demonstrera bör väl fokus vara på vad man vill åstadkomma. Så att den som är målet för demonstrationen (antar att man vill kommunicera ett budskap till sin omgivning) förstår vad man vill ha sagt.

Sen kan man ju undra om vem som helst skall få ge utlopp för sina åsikter. I en demokrati är väl det en naturlig sak. Alla skall få ha en åsikt och få utrycka den. Men frågan är om den rättigheten gäller för den som tex menar att någon annan inte får finnas. Som utrycker rasistiska åsikter.

Idag är det svårt att få ha åsikter som inte är politiskt korrekta. Tycker man inte som den stora massan eller den lilla lobbyistgruppen är det inte möjligt att ha en annan åsikt än den.

Ibland undrar jag tom om inte vissa människor faktiskt har en annan åsikt än den som dom ger utryck för. Men det går helt enkelt inte att ha någon annan åsikt än det ”samhället har som norm just då”. Så går den stora massan och vill ha en annan åsikt men håller igen.

En annan åsikt är inte lika med ett hot eller påhopp. Om vi kunde se varandras skillnader i åsikt som något mindre hotfullt skulle det vara lättare att samtala om dom. Lättare att leva vid varandras sida. Vi kanske inte kan acceptera åsikten men vi kan respektera varandra istället.

Min bön denna dag är att varje intention att berätta sin åsikt inte skall sluta i ett blodbad. Låt det goda besegra det onda. Det kan aldrig slås ner med fysiskt våld. Hur man än försöker att legalisera det med att sin åsikt är den allra sannaste och ger en rätt att försvara den till varje pris.

Sköna maj välkommen till oss!!!!!