Söndagstankar – i Jesu namn…

”Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.” Kolosserbrevet 3:17

För några av er kanske detta låter hur märkligt som helst. För andra är det det mest självklara i hela världen.

Så olika kan det se ut.

Samtidigt tänker jag hur vi än förhåller oss till denna vers eller tron på Gud har vi en längtan i våra liv.

Att vad vi än gör, vilka beslut vi än tar, så önskar vi att det blir det bästa för oss. Att valen blir efter vad som är bäst för oss.

Ibland tror jag att vi springer för fort in i det vi vill och tror är det som gäller. Glömmer att ställa kontrollfrågorna. Andra gånger är vi kanske för fega. Vi vågar inte riktigt tro och vila i att det är rätt.

Visst ligger det, på ett sätt, en omöjlighet i detta. Hur kan man till 100% vara säker pt vilket håll man än tänker?

Å andra sidan ligger det en stor portion tro och tillit i att man gör rätt beslut i livet.

Det är i detta ljus jag tänker mig denna vers. Att vad vi än gör vill vi göra det i Jesu nämn. Alltså att göra det som jag tror Gud kan välsigna. Tror jag inte att han kan och vill göra det så bör jag nog avstå att göra det. Då blir han min vägledare i livet.

Kan jag då ärligt tacka honom för det han är och betyder i det valet så kan det vara den visshet jag behöver.

Så..,,

Vad du än vill ta dig för, gör det i Jesu namn. Gör det tätt intill Gud. Det kommer att välsigna ditt liv och dina beslut. Hjälp dig att gå på en bra väg för ditt liv.