Vem korsar din väg?

Vem kommer att korsa din väg idag? Kan det vara någon som behöver dig just nu?

Nu tror jag ju inte att alla du möter idag är just den personen. Inte alla på bussen eller i affären. Du kanske möter flera hundra personer.

Men jag tänker att någon av alla dessa kan vara en person som behöver just dig idag. Eller i morgon.

Haft förmånen att då och då fått komma rätt i detta. Att fått uppmuntra någon eller sagt något som betytt något särskilt. Jag vill gärna att det sker oftare. Men det är så gott när det funkar.

Att vara beredd på det är inte att spana. Men att lita till när den inre rösten eller tanken manar. Att då våga, eller kanske framförallt, ta tid för det. Kan ligga ett moment av att bli ”förd till någon” också. Jag tror det är så den Helige Ande jobbar.

Det finns enbart sådan berättelse i nya testamentet. Filippos får maningen att gå ut på vägen som ledde till Gaza. Får hälsningen ”den ligger öde”. En intressant uppgift. Men han går. När han kommer dit är det just öde. Ingen var där. Men så kommer en etiopisk hovman. Då blir nästa budskap tydligt. ”Håll dig nära den”. Läs så får du se:

”En Herrens ängel talade till Filippus: ”Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde.” Filippus reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sade Anden till Filippus: ”Gå fram till vagnen och håll dig nära den.””
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭8:26-29‬ ‭SFB15‬‬

När man läser vidare så inser man var dom skulle träffas. Filippos hade ett uppdrag att genomföra. Resten av texten finns längst ner i dagens blogg.

Typ så tänker jag. Vart skall du gå idag? Vem skall du träffa? Vem skall du hjälpa eller ge ett ord idag? I morgon?

Är vi inställda på det brukar det fungera. Så vem korsar din väg idag?

”Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i Skriften som han läste var detta: Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sade till Filippus: ”Jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan?” Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa, full av glädje. Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea.”
‭‭Apostlagärningarna‬ ‭8:30-36, 38-40‬ ‭SFB15‬‬