Vad formar din tro?

I en tid där vi ska ta makten över det mesta själva drabbas också vår tro. Vi ska få tro vad vi vill.

Vad formar din tro och vad får det för konsekvenser?

På ett sätt kan ingen annan än du själv äga och ta ansvar för din tro. Å andra sidan kan aldrig en tro bli ett hopkok. Man kan inte tro att man kan gå ut i skogen och ta en pinne. Göra den till sin Gud och sen tro att den tex skulle vara medlet till himlen.

Tro är ingen trend. Tro är inget hopkok av massa olika teser. Inte om man anser att den för till himlen och sen evigt liv.

Nej, en tro måste ha djupare värden och en stabilare grund. Den måste springa ur en verklighet. Ur trons upphov. Det måste börja från början liksom.

Med det sagt menar jag inte att tron bara kan levas utifrån kyrkan. Tron kan djupast sett bara levas utifrån trons, Guds, upphov. Men kyrkan är ett bra medel och hjälp att leva stark i sin tro.

Så min fundering i dag handlar om vad som formar vår tro. Vad formar din tro?

Människor? Du själv? Egna idéer? Kyrkan? Predikan? Bönen? Bibeln?

Kanske är ett ja på alla dessa frågor. Och det är bra om Gud själv och hans ande är med i det.

Ytterst sett är det viktigt att formandet sker från sanningen och utsprunget.

Samuel i vår kyrka brukar uttrycka det så här: ”Vi skapar ett rum där människor kan möta Gud.” Så bra beskrivet vad kyrkan är. Men det rummet är viktigt även i vardagen. Det rummet kan du skapa här och nu. I det rum du befinner dig. Eller i skogen. Eller i kyrkan. För du kan vara i kyrkan men ändå inte i ”detta rum”.

Vår stora utmaning idag är att ha tid och ro att skapa dessa rum och tillfällen. För det är i dessa rum jag tror och tänker att vår tro formas på bästa sätt.

En tro som gör anspråk på evigt liv och en himmel måste formas utifrån att det kan bli så. Där är tron på Gud den enda vägen. Alla annan formad tro blir en blindväg med en återvändsgränd som slut.

Så vad formar din tro och vilken konsekvens får den tron?