Han är likadan idag ….

Under några dagar har några ord återkommit åter och åter igen. Som om dom vill bara komma ur mig. Eller till mig. Eller på något sätt pocka på mitt intresse.

Har du varit med om det? Ibland händer det mig. Det kan svara en sångstrof. Eller en boktitel. Eller något annat som bara verkar etsa sig fast. Som en gammal slagdänga typ. En låt som man bara inte kan få ut huvudet men på ett kanske bättre sätt typ.

Han är likadan idag

Raden kommer nog ur en gammal låt eller psalm kanske man kan säga. Den sjungs nog inte speciellt ofta idag. Men den påminner om något jag tror vi behöver idag. Gud är inte bara historiskt mäktig. Då han skapar jorden med sitt ord. Då man kan läsa om alla undren han gör i gamla testamentet bland folket. Läser man sen vidare i nya testamentet märker man att det Jesus gör liksom accelerera hans makt och möjligheter att hjälpa och förändra till det bättre. Det ena undret efter varandra visar på hans välvilja till folket som tror på honom.

Börjar man sen lyssna in vad han har gjort i ”nutid” blir man ännu mer häpen. Så skulle vi kunna rök a upp det ena efter det andra hm har gjort genom tiderna.

Men

Han är likadan idag

Det är det jag gått och nynnat på några dagar. Återigen och återigen sjungit på den strofen.

Sången strofen är hämtad ur är en berättarsång. Den sammanfattar mycket av det jag tänker.

Han är likadan idag som förr. När du vaknar i morgon bitti är det samma Gud , verkar på samma sätt. Det är ingen skillnad igår idag eller i morgon. Det är det stora. Tänker att det behöver smälta in i oss infektionsbiologi lever i. Kanske kan denna sång få påminna dig vilken mäktig Gud du tror på. När du blir påmind om vad han gjort så får det läggas till i din tro och tillit.

Så låt sången sjunka in.

Han är likadan idag

Jag har hört om Herren Jesus, hur han gick på stormigt hav, Hur som vind och vågor tystnat på hans bud. Väl han gjorde, hjälpte alla, Tröstade på sorgens dag. Jag är glad, att jag får sjunga: – Han är likadan idag.

Kör:/ Han är likadan idag! Han är likadan idag, Söker än förlorade! Frälsar arma syndare, Ja, han är likadan idag!/

När den blinde Bartimeus Hörde, han drog vägen fram, Ropte han: – O Davids son, förbarma dig! Slutet öga milt det öppnat, Och Timei son blev glad. Jag är glad att jag får sjunga: – Han är likadan idag!

Halta, blinda, sjuka, trötta, Krymplingar, förlorade Bjudas alla fram till Jesu hulda bröst. Rör som kvinnan vid hans klädnad Och hans helga kraft mottag! Ty han är ännu densamme: – Han är likadan idag.

Jag har hört om Herren Jesus, Hur han i Getsemane Och på korset även bad för bödlarne; Hur han led av törnekronan Och de grymma gisselslag. Jag är glad, att jag kan sjunga: – Han är likadan idag.


Idag ber vi för riksdagsman Amanda Lind (MP)