Offline

Kanske har du mött denna lilla text i din mobil någon gång. Du försöker nå fram till en sida men det går inte. Så kommer förklaringen….

Du är för närvarande offline

Det är då man inte får några nya uppdaterade sidor. Det liksom låser sig på det gamla som redan finns. Det är som att man inte har kontakt med omvärlden. Kan du känna igen dig i det?

Jag kan göra det ibland. Det är som att man hamnat i sin bubbla. Ingen kommer in där och själv kommer man inte ur den. Låter säkert lite konstigt. Jag tror att man behöver kontakt med sin omvärld. Där man får impulser men också kan ge lika så.

Kan vara så också i sin tro. Man ber och har nöd men det verkar som man är offline med Gud. Han liksom inte svarar. Eller så dröjer han verkligen länge. Att uppleva sig så i sin gudsrelation kan vara väldigt jobbigt. Tär på tilliten. Tron kommer i gungning. Så kämpar man där i någon form av ett vakuum.

En mobil kan vara offline. Men du och jag kan aldrig vara offline med Gud. Det står att hans ögon övertar hela jorden för att söka efter oss. Han sin linje öppen varje stund. Att vara offline är en känsla. Inte en verklighet. Kan vara frustrerande. Men sanningen är att han är uppkopplad med dig hela tiden. Men kanske är det så att Gud inte alltid svarar direkt för att tiden inte är mogen för det. Svaret ligger och väntar på sin tid.

Känslan är att du är offline men du är inte det. Kanske behöver du bara stilla dig en stund. Låta allt som brusar och stör få stanna upp. Där, i stillhetens barmhärtiga tystnad får Gud möjlighet att viska in sin hälsning i ditt inre. När du fått slappna av ditt krampaktiga letande efter Guds svar till dig.

Jag tänker att ibland behöver vi ge upp. Ge upp vårt eget sökande och kämpande. Där, då vi släppt taget, så kommer Gud med sitt helande, med sitt svar, med sin uppmuntran, med sin kärlek och omsorg. Men det kan behövas mod att våga släppa. Men våga det.

Det är då det händer

Känslan att vara uppkopplad igen infinner sig. Du är på rätt plats igen och livet får tillbaka sin harmoni. Du är inte längre offline.


Idag ber vi för riksdagsman Rickard Nordin (C)

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 15

Det var mig Herren sände … Samuel visste på vems uppdrag han hade smort Saul till Kung. Kanske behövde han markera det inför Saul. Påminna honom på vems mandat han var smord till Kung. Det kan vara bra att påminnas om på vilket mandat vi har fått gåvan och tjänar i. Vem är uppdragsgivaren? Vem svarar vi inför? Det bevarar oss ödmjuka. 

Till 100% … Saul fick ett tydligt mandat i denna strid. Inget skulle skonas. Ändå behöll han det bästa och det näst bästa av fåren, nötboskapen och lammen. Det skulle stå honom dyrt. En stark påminnelse om att följa uppdragsgivarens uppdrag och mandat.  ”Jag har nu utfört Herrens befallning” var Sauls hälsning till Samuel. I tro på att han inte visste. Men ack vad han bedrog sig.

Nu ska jag tala om vad Herren sa till mig … Samuel tystar Saul och berättar att det han hört från Herren om Saul. Det går inte att dölja felstegen vi gör. För sig själ möjligen. För andra, ja visst men inte för GUd. 

Offer eller lydnad? …Offer är bra i Guds ögon. Men om man inte lyssnar till Guds röst blir offret intet för honom. Skenhelighet kan man kanske kalla det. Lydnad och hörsamhet är bättre än offer. 

Som är bättre än du … Starka ord till Saul. Gud harde rykt riket ifrån honom. Han ville ge det till en person som var bättre än Saul. Tidigare kallad och utvald. Nu förkastad. Saul kan bli ett varnande exempel. 

Ångrar sig inte … Samuel menar att Gud inte ångrar sig. Tidigare kan vi läsa att Gud säger till Samuel att han hade ångrat sig. Det skall mer tolkas att det var en sorg so kom över Gud. En sorg och besvikelse över att Saul inte höll sig till Gud. Att han hade vänt Gud ryggen. 

Samuel sörjde … Tänk att Samuel som var en del i att Saul blev Kung nu såg hur det utvecklade sig. Det är verkligen en sorg för Samuel. Saul har ingen annan än sig själv att skylla. Han var längre en kung som saknade Guds smörjelse över sitt liv. Den hade tagits ifrån honom. Smörjelsen över våra liv förblir där så länge vi följer det uppdrag som Gud gett oss. Viker vi av från det viker också smörjelsen i samma stund av från oss.

Har du några tankar om detta avsnitt?

Omplanterad – ger också växt

Ibland behöver plantera om växter. Det kan vara för trångt i krukan. Det kan behövas mer jord. Rötterna kan behöva beskäras något för att dom brett ut sig för mycket. När en växt för lite större kruka och ny jord så kan man se hur växten skjuter ny fart.

En sak har jag lärt mig om omplantering. Man ska vara rädd om hjärteroten. Den som växer rakt ner. Den kan vara svårt att få upp den ur jorden när man ska rycka upp en växt. Den kan vara väl förankrad i jordens djup. Den söker sig djupt ner för att hitta vatten.

Ibland kan vi människor behöva planteras om. Kanske har våra rötter blivit väl spretiga. Kanske börjar jordmånen att tryta. Kanske börjar det bli trångt av någon anledning.

Förnyelse är inte alltid vår starkaste sida. För att hålla fast vid bilden. Ny kruka med ny jord kan kännas lite skrämmande. Men när vi väl kommer in i det nya sammanhanget kommer vi märka att vi skjuter nya skott.

Vår hjärterot behöver dock bevaras. Den behöver vara nere i den andliga myllan hela tiden. Det är då vi får den andliga näring vi behöver.

Om du behöver planteras om i livet så var inte orolig. Du kommer att växa som människa även där

Ibland behöver man byta miljö för att må bra. Eller att komma till sin rätt. Får man inte utrymme för att kunna blomstra kan man blomstra på annan plats. Varför stå kvar och se hur tillväxten och frukten uteblir när man kan blomma i annat sammanhang?

Jag har lagt märke till hur mina blommor frodas utav den näring jag ger dom. Likaså behöver vi andlig ”blomstra” för att utvecklas. Inte minst min Clivia. Det verkar som att den tackar mig för näring med att blomma under en lång tid. Den har blommat sen i slutet av mars. Och har idag 4 stänglar med blommor. Helt fantastiskt. Men hade jag inte vattnat och gett näring så hade det helt klart inte blivit några blommor. Så är det med livet också. Vårdar du det inte blir det inte bra.

Att plantera om en växt ger nytt liv. Men det är samma växt. Tänker att så är livet också. Kanske är det så att det som gått sönder kan planteras om och få nytt liv igen. Man ger det en ny chans. Ny möjlighet. Och där, när man tillför ny kärlek till sammanhanget så blommar växten igen. Kanske ger ny frukt. Men nyckeln är att omplanteras igen.

Omplantering är inte så farligt. Det kanske till och med är rätt fantastiskt härligt. Det är i alla barmhärtigt.


Idag ber vi för riksdagsman Gudrun Nordborg (V)

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 14

Efoden … Vad var det för särskilt med den? Varför nämns den? Det var en kort rock son prästen använde. Den dräkt var som var ämbetsdräkten. Den visade alltså på prästens uppdrag och ställning. Visade alltså vem man mötte och ingav respekt. Jag tänker att vissa människor bär den ”dräkt” fast inte synligt. Men inger denna respekt i alla fall.

Jonathans tro och tillit … Troligen hade inte pappa Saul tillåtit honom dra iväg. Medan andra var rädda för filisteerna litade Jonathan på Guds makt och möjlighet. 

Ingenting hindrar Gud … att ge seger genom få lika väl som genom många. Det var Jonathans tro och tillit. Det är Guds möjligheter när våra är knappa.  

Tecken … Vad man kan se i bibeln är det rätt vanligt att man utbeder sig tecken. Eller kanske mer att Gud inger att utfästa tecken. Jag tror att vi skall vara återhållsamma med att utbedja oss tecken. Jag har stor respekt för dom. Ingenting man liksom bara leker med. Men när man känner sig manad så gör det frimodigt. Det är helt klart ett sätt för Gud att visa på sn väg. 

Segrade … Saul segrade med sin här vart han än vände sig. Något som blir möjligt när man går med Helen i hans takt och ledning. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Att bli planterad

Så har jag äntligen kommit till det jag längtat efter. Att plantera mina jordgubbar. Ett måste numera. Tänk att få se fram emot att få gå och plocka en efter en av dessa goda gubbar.

Kanske är du igång och planterar något inför sommaren. Det var så intressant när jag gick i blomsteraffären och såg intensiteten i dom övriga kunderna. Man samtalade med varandra vad man skulle plantera. Dividerade om olika alternativ. Tror dom säkert skapade en inre bild över hur det skulle kunna bli.

Tänk att vi också kan bli planterade. Planterade av Gud i hans ”åker”. Och jag tänker att han också har en inre bild över hur han tänker sig att det ska kunna bli. Hur vi ska växa och bära frukt.

Liksom jag kommer att kunna skörda frukt efter frukt så vill han se frukt efter frukt växa fram i oss. Det står att det är Gud som ger frukten. Ibland tror jag vi fått det om bakfoten. Att det är vi själva som kämpar fram och producerar frukten. Vi skapar förutsättningar men det är Gud som ger frukten.

Dom plantor jag planterade igår kväll är inte så stora. Men jag vet sen förra året att dom kommer att växa även dessa. Så blir dom rätt stora. Så fast det ser lite smått ut kommer det att växa till sig.

Så är det hos oss också. Vi kan tycka livet och trons liv är lite smått just nu. Men ge det tid. Ge det andlig näring. Då kommer du att växa i tron. Se hur tron blir tryggare.

Jag planterade plantorna där jag ville ha dom. Gud vill plantera dig där du kan växa som allra bäst. Så kommer han låta dig bära frukt där.


Idag ber vi för riksdagsman Carl Nordblom (M)

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 13

Att ta saken i egna händer … Saul skulle invänta Samuel för att offra. Samuel dröjer. Då gör Saul det själv i tro på att det skulle vara rätt. Samuel tillrättavisade honom när han kom. Han handlade dåraktigt. Och det får konsekvenser.

Redan efter bara ett år … Saul hade tappat respekten för vad han hade lovat Gud. Därför får han nu veta att hans kungadöme inte skulle bestå. Det blir konsekvenser när man överger det man lovat. 

Påminner om … att det är viktigt att hålla det man lovat. Att ta saken i egna händer är inte en framkomlig väg. 

Det fanns ingen smed i Israel … Filisteerna hade skaffat sig monopol på järnhantering och smide. Det gjorde att Israeliterna var tvungen att gå till dom för att få allt sådant arbete utfört. Så när det skulle till att strida hade man inga vapen. 

Gud ville ge segern … utan att Israeliterna kunde förlita sig på sin egen förmåga.  Det blir en påminnelse för oss att vi skall förlita oss på Gud. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Leva i skymundan

När man läser om Jesu liv på jorden så är det ett liv som inte riktigt är så som många andra liv. Han som ändå måste blivit en megakändis intog inte den främsta positionen . Han tog sig egentligen inte massa utrymme.

Rätt ofta så läser man om att han drog sig undan. Han hade behov att gå upp på berget för att var för sig själv. Eller tog andra vägar som inte så många andra gick. Det är som att han höll sig lite i skymundan.

Ordet skymundan är ett ord man kanske i första hand reflektera över att det sker i negativ anda. Att man inte vill visa vad man håller på med. För att det helt enkelt inte är okej.

Men när Jesus håller sig i skymundan så är er på grund av andra orsaker. Hans tid var inte inne. Alltså att det var helt enkelt rätt timing att han skulle vara mer offentlig än han var. Hans tid skulle komma.

En annan tanke är att han hade behov av att dra sig tillbaka. Han visste att det var viktiga stunder. Stunder med Far i himlen. Det var där han fick det djupa samtalet. Där dom fick tala till punkt med varandra. Inget störde.

Kan det vara så att han visade på ett exempel? En bärande idé? Som att han, mitt i sin egen välsignade stund, visade på att vi borde följa den idén?

Hur skulle det vara om vi levde lite mer i skymundan? Lite mer av det avskilda? Då vi pratar med Gud till punkt? Vad skulle det göra med oss? Vad skulle det göra med morgondagen? Vad skulle det göra med vårt ”offentliga” liv?

Jag tänker att det finns något i detta vi skulle behöva upptäcka. Det kan aldrig bara bli en tanke eller något vi hört om hos andra. Utan jag tror det finns något djupt som bara går att göra en egen upplevelse av. Först då kan vi förstå det på djupet helt.

Skulle ett liv i skymundan locka dig? Kanske är det då det skulle göra något speciellt med dig och ditt liv. Kanske ändå är värt att fundera lite på det i alla fall.


Idag ber vi för riksdagsman Emma Nohrén (MP)

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 12

Vem är kung i ditt liv? … Den frågan kan vara relevant i ljuset av det vi nu läser. Dom hade Gud till kung men ändå valde dom att vilja ha en människa som kung i sittliv. 

Glömde Herren … ser man genom Israels historia har man många gånger glömt bort Gud och gått sin egen väg. Men Gud har har tagit emot dom när dom ödmjukat sig och vänt om. Det är stort att se hur full av nåd Gud är.

Det stora Gud vill göra … Tycker om det uttrycket. Att vilja se det stora som Gud vill göra i sitt liv är att öppna vägen för honom att utföra det. I detta fall var det negativt men han vill göra något positivt i ditt liv. 

Av hela sitt hjärta … Det är den inställningen vi behöver ha. Att följa och tjäna Gud av hela vårt hjärta. 

Vika av …. Vi kan välja en väg men sen vika av från den. De viktiga livsvalen att följa Gud kan lockas oss att vika av från den. Att då välja att hålla fast vid sitt val är välsignat. 

Har du några tankar om detta avsnitt?

Fågelsångens befrielse

Att sitta på sin balkong en kväll då det sorlande ljudet börjar avta och fågelsången ta över är något helt speciellt.

Det är som att man befrias från alla måsten man haft under dagen. Det är stort. Fågelsång gör något gott med mig. Det är som dom sjunger rakt in i hjärtat och rundar all oro och bekymmer

Tänk att Gud skapade dessa fåglar för att befria oss på det sättet. Liksom en skogspromenad kan sänka blodtrycket, bruset av vatten få oss att koppla av så är det så barmhärtigt vackert av Gud

Tänk att man ibland kan rusa fram så att man helt missar detta vackra. Man liksom bara tutar på. Tycker det är lite tröttsamt så jag man missat själva återhämtningens höjdpunkt – närheten av Gud i hans skapelse.

Är det något vi behöver så är det befrielse från dagens tyngd när kvällen kommer. Att den får lyftas av oss. Där är Gud så fenomenalt bra. Sänder en kvittrande fågel. Som om den kom på uppdrag av Gud själv. Med en kvittrande hälsning till vårt hjärtas inre. Från Guds hjärta direkt till oss. Sagt det förut. Gud har en så barmhärtig omsorg om oss.

Stanna upp en stund ikväll. Lyssna på Guds sändebud till dig – budbärarens kvittrande serenad som hälsar ditt inre direkt från Gud. Låt den melodin få landa i din inre atmosfär av resonans. Där sången får viska en befrielsens melodi. Den kommer att lyfta dig inför en ny dag.


Idag ber vi för riksdagsman Ulrik Nilsson (M)

Läs 1 Samuelsboken med mig – Kapitel 11

När Samuel hörde … Det verkar som att när Samuel blir varse om vad som händer kommer Guds ande särskilt till honom i den situationen. Inte före då han får reda på det utan just där och då. 

Gud ger seger … Jag tror det är viktigt att vi tillskriver segern åt den som ger segern. Att inte ta åt sig ären får något man inte skalla äras för. Det kan vara lät att tänka fel här.

Har du några tankar om detta avsnitt?