En tanke för dagen – Nyckellådan

På jobbet har vi en låda med massa nycklar. Det är nycklar som blivit över. Dom ligger där och väntar kan man säga.

I den letar vi när ett lås på en låda tex saknar sin nyckel. Inte så sällan hittar vi en som passar när vi letar i den lådan.

Inte så sällan ber jag i min bön om att få ”rätt nycklar” till situationer. Ibland verkar det helt låst utan att hitta nyckeln att låsa upp med. Men så helt plötsligt kommer svaret och ”nyckeln” är på plats.

Ibland behöver man hitta rätt person till uppgiften. Det är så gott att hitta den nyckelpersonen. Då löser sig det mesta.

Är du som en nyckel som ligger i lådan och väntar på att bli använd? Det finns en situation som just din nyckel passar för. Sök efter det svaret och du kommer bli till välsignelse.

Vi behöver hjälpa varandra till att bli nyckelpersoner. Det är som låset. Låset kräver sin speciella nyckel med sin unika form. Du är en sådan form. Vi kan behöva hjälpa varandra fram till just den uppgift som vi är ämnade för.

Liksom vi hittar nycklar i vår låda så får vi söka och hitta nycklar till uppgifter som behöver sin speciella nyckel.

Tänk så många nycklar det finns som inte brukas. Vi behöver få igång alla nycklar. Då välsignas hela vår värld. Och den som kommer i bruk känner sig så behövd.

Man måste inte slita ut dom nycklar som nu är i gång. Man kan söka fler i lådan. Det är inte farligt att ta fram en oprövad nyckel. Det kan visa sig att den passar precis för uppdraget.