Söndagstankar – Att bli ledd i livet

”Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn.” Ps 86:11

Denna bibelverser är så långt i från man kan komma det vi brukar säga ”kan själv”. Barnets trotsighet att tro sig om stora ting är ju i och för sig inte så dumt. Det brukar ju leda till många nederlag men faktiskt också massa segrar.

Det är dock inte den bästa ingrediensen i livet. Att inhämta visdom och god ledning i livet är ett förnuftigt liv. Det är att göra ett gott val.

Nu tänker sig allt för många att Gud inte har något med livets val att göra. Man tänker sig att han inte har någon reell möjlighet eftersom man inte tror att han finns.

Som du säkert redan vet är jag av en annan åsikt omkring det. Jag tillhör dom som tror att Gud existerar. Jag tror att Han kan ge oss människor dom råd vi behöver. Att Han kan leda oss genom livet och hjälpa oss vid vägvalen är för mig helt naturligt. Jag har erfarenhet av det. Det fungerar verkligen.

Därför blir detta en vers som jag gärna lutar mig mot. Att be den bönen tror jag öppnar dörrar för dig. Den hjälper dig att undvika dom dåliga vägarna i livet. I Ps 111:7 ges grunden för denna vers. ”Hans händers verk är sanning och rätt, alla Hans befallningar är fast grundade.” Alltså, Hans råd är inte hugskott, inte nyckfulla och slumpmässiga. Dom är väl grundade och har täckning och levererar.

Ordet fruktan har inget med rädsla att göra. Det har med respekt att göra. En respekt som innebär att man böjer sig för Hans vishet. En respekt inför vad Hans namn står för och för med sig.

Vill vi att våra liv ska ha en rätt riktning och gå bra är denna vers grunden och möjligheten för det.

Så ett bra och smart val i livet är att följa denna vers ide.