Intressefriktion 

Vi kan ha olika intressen som krockar ibland. Vi kan ha olika åsikter som stöter ihop. Vi kan ibland bli så fast i vår egen hållning att det blir viss friktion med andra. 

Intressefriktion

När det blir lite olika åsikter blir det lätt friktion.  Det är då vi har så lätt att ta till brösttoner.  Vi höjer rösten istället för att lyssna lite mer. Lyssna vad man egentligen menar. 

Åsiktsfriktion

Vi kan bli så enkelriktade i vår egen åsikt att vi får svårt att lyssna och sätta oss in i den andres åsikt och tanke. 

Tänk om vi kunde vara mer ”lyssnande” till hur vår medvandrare tänker och tycker. Handlar om att försöka känna av hur den andre har det. Hur den andre upplever det. Då blir det mindre friktion. 

Friktionsfritt

Kanske kan det inte bli helt friktionsfritt. Men något åt det hållet. Kanske beror det mest på oss själva och inte dom andra.