Hur tänkte han nu….?

Ibland skulle jag önska att jag bättre kunde förstå hur folk tänker. Inte så att jag menar att alla verkar tänka så konstigt eller dumt. Att det bara skulle vara jag som tänker rätt. Inte så.

Nej, det skulle vara så skönt ibland att förstå hur tänket gick för att kunna möta upp på ett bättre sätt. Veta hur man bäst skulle kunna hjälpa någon. Likaså förstå.

Antar att man nog skulle behöva vara profet eller ha uppenbarelsen gåva för att det skulle kunna fungera.

Ibland när man ser att något uppenbarligen inte gick bra så kan man fundera just ”Hur tänkte han nu?”

Ute i världen är det uppenbart att man inte förstår vad som händer. Hur tänker Putin i förhållande till Ukraina? Det finns ju fler stora och inflytelserika ledare som man ställer samma fundering kring.

Likaså SIDA. Hur tänkte dom när dom vill ta bort stödet till PMU? Lilla jag förstår ju inte allt. Men det känns knepigt.

Hur tänker man när man fängslar en journalist som värnar om mänskliga rättigheter?

Min fundering denna dag är följande:
Det skulle vara så skönt om vi kunde förstå tänket bakom handlingen. Då skulle man lättare kunna förstå problemet och hitta lösningen. Då skulle man kunna komma varandra lite närmare och tala samma språk. Missförstånden skulle troligen bli färre. Lösningarna så många fler. Vi skulle inte dra för snabba slutsatser som troligen bara skulle ställa till det ännu mer. Om vi bara anstränger oss lite att försöka förstå tänket bakom vore hälften vunnet. Det är värre när samtalet är låst och viljan att försöka förstå varandra inte finns. Om detta fungerade lite bättre kanske vi inte skulle ha så många konflikter över vår jord.