Gräsrotskontakt

Mötte ordet i SVT igår. Ordet som kan vara avgörande. Ordet som kan bekräfta. Ordet som i sin frånvaro kan göra sin framtid omöjlig. 

Gräsrotskontakt

Gräsrotskontakt är ordet som beskriver relationen mellan ett ledarskap högt upp i organisationen och folket som utför jobbet. Ibland lite slarvigt kallat dom som jobbar på ”golvet”. 

Jag inser ju att det inte alltid är så lätt. När jag går runt på jobbet märks jag ju bara av den volontär som är på plats. Vi är ju många i vår butik och alla är inte på plats samtidigt. Ändå försöker jag vara med folket i samtal. Min dörr till kontoret står ofta öppen. Men jag är långt ifrån bäst på detta ämne. Men det är så viktigt. 

När en ytterst satt ledare saknar gräsrotskontakt tappar vederbörande fotfäste i den organisation han/hon leder. Idéer och beslut blir inte frambringade ur rörelsens behov, möjligheter och utvecklingspotential. Det blir ett ovanförskap som lutar åt toppstyrning. Det gör att vi-känslan dör. Lyssnadet ”underifrån” avtar. Man tar sig mer och mer ”frihet” för ”ledningen vet inte vad dom talar om”. Så blir organisationen spretigare och spretigare ju längre tiden går. 

Gräsrotskontakt skapar legitimitet. Det är där man lockar till framsteg. Där hittar man utveckling. Likaså idéer som kan förbättra. Det är där man kan bekräfta. Lyfta sina medarbetare. 

Jag vill påstå att i all ledarskap, olika chefsnivåer och även som arbetsledare är gräsrotskontakt avgörande. Det betyder inte att man är mjäkig och bara tillåter allt. Men det hjälper oss att fatta rätt beslut och forma på rätt sätt. 

Gräsrotskontakt är förutsättningen att leva i verkligheten. Det fina i allt detta att varje person kan göra detta val. Jag kan bara med sorg se att gräsrotskontakt är inte viktig för alla. Och det är ödesmättat.