Titta in i någons ögon

Läste något som är så bra….

Du har aldrig tittat in i någons ögon som inte är älskad av Gud

Vem du än möter, vem du än låter din blick vila på, vems blick du än möter med din egen är älskad av Gud.

När du ställer dig framför spegeln och låter dina ögon vila på din egna ögon är det likadant.

Den person som Gud inte älskar finns inte. Gud kan misstycka om det vi gör som människor. Så är det. Men Gud älskar sin skapelse.

Det är så lätt att vi tappar bort det perspektivet. Särskilt om oss själva. För vi kan ibland vara rätt hårda mot oss själva.

Men vi har också ibland problem med att Gud älskar alla andra. Mmmm menar det…. . Ibland bor jag förundrad över hur vi kan mena att Gud inte kan förlåta mördare eller andra grova brott. Jag menar att Gud förlåter alla synder utom en. Det är hädelsen mot Guds Ande. Så stor är Gud.

Så när du rör dig bland folk nästa gång …. Påminn dig då om att varje människa du möter är älskad av Gud

Och du…..

När du ställer dig framför spegeln…. det gäller även dig.


Idag ber för riksdagsman Adnan Dibrani (S)