Tids nog….

⏳ I en tid då allt ska gå så fort som möjligt, att man ska bestämma sig direkt, att ”skynda” inte alltid tillräckligt bra, är det bra att påminna sig om att tids nog kommer det att lösa sig.

Åar vet att det inte är någon brådska. Tids nog kommer vi fram.

⏳”Tids nog” kan vara stressande för en del. För andra kan det vara det mest naturliga som finns.

⏳I detta ”tids nog” så döljer sig det en trygghet som alla borde ha. En trygghet i att det kommer att bli bra, tids nog. Det skapar tillit, trygghet, uthållighet. En tro på att det kommer bättre tider.

⏳”Tids nog” har en anda i sig att tiden verkar för en bra lösning. Ibland behövs det bara lite mer tid. Man hinner landa i det. Man hinner bearbeta.

⏳”Tids nog” behöver inte ha sitt svar på studs. ”Tids nog” kan låta svaret verka fram. ”Tids nog” ger oss för att svaret får mogna fram.

⏳”Tids nog” ger oftast det långvarigt bästa svaret. Det svar som kommer att stå fast även om det ifrågasätts.

⏳”Tids nog” har inga snabba klipp. Utan mer av långvarig utveckling som kommer värderas högre.

⏳”Tids nog” leder dig framåt men möjligen tar det lite längre tid än du först tänkte dig. Men under den resan kommer du att hinna med i processen. Och det är inte så dumt.

⏳”Tids nog” är en god hållning i livet. Skulle det gå snabbare är det mer bonus än ett vanligt förekommande tillstånd som man tar för givet.

⏳”Tids nog” kommer vi att förstå det.