Idisslar på ett par versar (2)

”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.”
‭‭Efesierbrevet‬ ‭1:17-19‬ ‭SFB15‬‬

Att leva i nuet är rätt viktigt. Att finnas i en annan tidsrymd kan bli lite knepigt. Lever vi i gårdagen har vi lätt att tappa det vi gör nu. Lever i morgondagen kan vi kanske uppfattas som att vi inte är närvarande.

Samtidigt tror jag att vi behöver få smak på det hopp och framtid som tron för med sig. Det hoppet kan vi inte se med våra lekamliga ögon. Vi behöver se det med hjärtats ögon. Att förstå vilket hopp han har kallat oss till.

Hoppet om en evighet. Himlen. Livet med Jesus. I den eviga världen. Den värk som finns där bortom det vi kallar för död. En framtid som finns där borta.

Att se det hoppet drar oss framåt. Ger oss trygghet i livet. Inte bara som en saga utan faktiskt förstå. Det är en förståelse vi nog inte kan ta oss utan Anden ger oss.

Ibland tror att du upplever det som jag kan göra. Hoppet om himlen känns lite dunkelt. Som att det kommit något i skuggan. Eller man ser det inte så klart. Versen stryker under att vårt inre öga ska få ljus. Alltså att få se det klart. Så är det dunkelt för dig vill jag be för dig.

Men jag ser en bild till i detta. Att Gud ska få göra det tydligt vad han har kallat oss till här på jorden. Jag läser i bibeln att den han kallar utrustar Han. Det gör att jag tänker att han vill tydligt visa dig på din uppgift och kallelse. Genom att ge ditt inre öga ljus. Att du skall förstå uppdraget.

🙏 Herre Jag ber att hjärtats ögon ska få ljus så att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till. Att du Herre, ska ge oss en förståelse om vad du har kallat oss till. Gör det tydligt och klart. Visa oss vad du kallat oss till. Vilken uppgift och utrustning vi fått. Amen.