Vänliga veckan…… kanske kan sätta avtryck resten av året 😃

Vi har rätt många olika dagar. Kanelbullens dag, alla hjärtans dag, geléhallonens dag, gamla vänners dag, sjusovardagen, kladdkakans dag och många många fler.

Men när det handlar om vänlighet handlar det om en hel vecka. 7 hela dagar i sträck.

Kanske kan det få stryka under hur viktigt det är att vara vänlig. 7 fullkomlighetens tal.

Vänlighet – innebär att vara trevlig och tillmötesgående i sociala situationer. Omtanke, empati, förståelse, omsorg, se, hygglighet, älskvärdhet, snällhet, välvilja, godhet är bara några ord som beskriver vänlighet.

Det är inte bara denna vecka sim vänlighet behövs. Det behövs alla dagar året om. Så kanske denna vecka kan vara en bra uppvärmning för resten av året.

Det handlar inte bara om att vara vänlig i handling. Det handlar också om att tänka gott om varandra. Det brukar ju smitta av sig. Och det skapar en inre kraft hos oss att vara just vänliga.

Så låt oss överglänsa varandra i vänlighet. Inte bara denna vecka utan resten av året.

Kolla gärna in Herregud & Co där bilderna är ifrån.

Vandra i tro och tillit

Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom. Klagovisorna 3:22-24

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Ordspråksboken 3:5-6

Många gånger står vi inför avgörande skeenden i livet. Det kan vara vägval. Det kan vara livsval. Det kan vara val av olika karaktär. Det kan vara valet att fortsätta på den inslagna vägen. Det kan vara svårigheten att hantera livskrisen. Eller att livet möter så mycket motstånd eller annat negativt som sätter livet i ett knepigt läge.

Att då förtrösta på Gud blir en avgörande skillnad på utgången av det ”nu” livet har. Att vandra i tro och tillit till en Gud som lovat att alltid vara med.

Det är gott att påminna varandra om att Guds barmhärtighet och nåd tar aldrig slut. Den är ny varje morgon. Den är alltså lika bra, lika fräsch, lika kraftfull, lika möjlig, lika vacker, varje dag och varje minut. Den tappar aldrig sin kraft.

Vi förlitar oss allt för ofta på vårt eget förstånd. Vi ska inte belasta någon annan med det vi möter. När vi även möter Gud med samma attityd har vi missat den stora poängen med Gud och tilliten till honom. Vi får räkna med honom på alla våra vägar, så ska han jämna våra stigar. Det är också gott att påminna oss om att det är så.

Vi har löftet om att alltid kunna komma till Gud med våra bekymmer. Han vill hjälpa oss. Glöm aldrig det.

Vandra varje dag vidare i trygg tillit till att Gud är med i allt.

En sång som har en fantastisk text som stryker under denna vandring i tro och tillit…. Läs gärna denna text.
På min vandring, varje steg jag tar är Du med mig 
Aldrig ensam, Du lämnar aldrig mig lämnar aldrig mig Stor är Din trofasthet, Jesus 
Stor är Din trofasthet, Jesus  
Stor är Din trofasthet 
Alla dagar är Du med I min oro, Du står alltid kvar 
Du är klippan 
I din närhet, min rädsla rinner av 
rädsla rinner av Stor är Din trofasthet, Jesus… Jesus Kristus, Du är min trygghet  
Helt säker i Din famn  
Jesus Kristus Du är min framtid  
Mitt hopp är i Ditt namn

Vad lätt det är när andra kan

Vad lätt det är när andra kan.

Blev påmind om det när jag scrollade lite i Facebook.

Alltså man kan försöka själv. Men hur man än försöker så lyckas man inte. Så till slut ber man om hjälp. Så kommer det någon och gör det direkt. Så är allt löst. Allt fixat.

Man undrar då varför man inte frågade om hjälp direkt.

Vad lätt det är när andra kan.

Kanske kan det vara en bra påminnelse om att det inte så farligt att be om hjälp. Det bor lite för mycket ”kan själv” inom oss. Så får vi ju stå där och kämpa helt i onödan. Det tar bara massa kraft i onödan.

Vi behöver tänka mer på att det finns troligen alltid någon i vår närhet som kan det bättre än vi själva. Det är inte farligt att be om hjälp. För…

Vad lätt det är när andra kan!

Man kan inte ha det ogjort ….

Det får bli en Herregud & Co idag också.

Gjort är gjort. Så är det. Man kan inte ha det ogjort som man gjort.

En sanning som nog både du och jag är väl medvetna om.

Kanske kan det lära oss något inför framtiden. En erfarenhet, om än dyrköpt, som lär oss att tänka och göra bättre nästa gång.

Vi kommer ändå att återigen göra sådant som vi senare kommer att tycka att vi borde ha ogjort. Bara att göra det klart.

Men det finns också en hållning att vi behöver lämna bakom om oss och gå vidare. Att helt enkelt lära oss ett förhållningssätt. Låta minnet av det bli mer och mer suddigt.

Om vi stannade vid detta skulle vi bli stående och handlingsförlamade. Vi måste bestämma oss för att våga en gång till. Göra något liknande igen men kanske på ett annat sätt. Våga igen.

Anne Frank har en poäng. Vi ska inte göra samma misstag igen. Utan gå vidare med tanken att inte göra om misstaget. Men vi måste gå vidare. I tro på att det kommer bli bättre nästa gång.

Men visst kan det vara en tuff tid. Innan sår är läkta tex. Men dom kommer att läka. Helt säkert så.

Sen funderar jag på att allt vi möter lär oss. Vi blir bättre rustade. Trots allt så är det så. Så att våga är nog nyckeln. I alla fall en av dom.

Svep in dig i rätt filt

Ta Guds sköna filt av osviklig obegränsad och villkorslös kärlek. Svep den omkring dig och njut av värmen och tryggheten.

Kan det beskrivas bättre? Möjligen men detta är gott nog. Livet kan vara kyligt. Man kan känns sig sviken. Kärleken blev inte som man tänkt. Det kan kännas otryggt. Och mycket av mänsklig omsorg räcker inte till.

Då kan det vara gott att påminna oss om att inget kan skilja oss från Guds osvikliga obegränsade och villkorslösa kärlek. Där finner vi tröst. Hopp. Där behöver vi inte känna oss svikna.

Kryp upp i din favoritplats. Ta en filt. Låt den symbolisera Guds kärlek och omsorg. Svep in dig i den. När värmen smyger sig in inom dig så låt det påminna dig om Guds kärlek. Låt dig föras närmare Guds hjärta och hans omsorg om dig.

Gud välsigne dig och din dag. Gud älskar dig.

Att möta gamla vänner

Att möta gamla vänner är något speciellt. Det gör något med oss inuti.

Hade förmånen att vara med på ett jubileum i helgen. I en församling som jag var pastor i under några år. Filadelfia i Valla. Det var många år sedan jag slutade där. Så det var ett tag sedan jag träffade dom som finns där.

Eftersom jag blivit äldre så har dom också blivit äldre. Med åren händer det mycket med oss. Alla känner vi inte igen förrän vi hör rösten. Rösten är oftast densamma.

Men gammal vän behöver inte betyda att man är gammal. Bara att man varit vänner under en längre tid. Så länge under en avgörande period att det satt djupa spår hos oss båda.

Vänskap är vackert. Vänskap är mycket mer än att bara känna igen. Mer än att veta om någon kanske bara till namnet. Vänskap är inte flyktigt. Vänskap är något som håller genom tiden och genom allt som sker. Vänskap är något som har sina rötter djupt inom oss.

Vänskap är mer än bara ses en kort stund och aldrig mer. Men man kan vara ifrån varandra över tid men när man väl möts igen är det som det var igår man skildes åt.

Vänskap är något vår värld behöver. Vänskap behöver vi alla. Inte minst jag.

Vårda din vänskap. Bredda din vänskap. Kan finnas någon i din närhet som kan behöva din vänskap. Närmare än du tror.

Vänskap har inget med status att göra. Inte något med plånbok. Det har inget att göra med kändisskap. Ibland blandar vi ihop dom begreppen. Vänskap har med kontakt att göra. Att det liksom funkar mellan två personer på ett djupare plan. Måste inte alls ha med kärlek att göra. Men det kan ha det. Vänskap är en beröringspunkt som sammanför några.

Var rädd om din vänskap. Den är värd sin vikt i guld. Ibland är jag rädd för att den är en bristvara.

Tre vise men – vad kan vi lära av dom?

Trettondag jul. En dag som handlar om tre vise män. Inte vilka som helst. Det finns många visa män. Även ovisa. Tyvärr.

Dessa tre kom för söka efter kungasonen som hade fötts. Dom sökte först på fel plats men kanske den mest logiska. I kungahuset. Men där fanns inte denne kungason.

Dom hittade honom i ett stall.

Som gåvor gav dom:

Guld som står för kunglighet – Jesus var kungars kung

Rökelse står för väldoft i offer. Detta tala för Jesu syndfria liv som blev det felfria offret som tar bort världens synd.

Myrra använda vid balsamering och förutsade Jesu död och uppståndelse.

Vi vet inte m mycket om dessa män. Men ändå har dom något att lära oss.

1 Att söka Jesus tills man finner honom. Att inse att man kan söka på fel plats. Att du leta sig vidare till rätt plats och inte säga att han inte fanns bara för att han inte hittades där vi letade.

2 Ge sina gåvor till Jesus. Inte vara dela med sig av sina ekonomiska gåvor utan också det vi är bra på.

3 Att tillbe Jesus. I bön och lovsång. Alltså att prata med Jesus. I bön – bönesamtalet.

Då är man en vis person. Det är ju inte så dumt.

”Slå följe” med dessa tre vise män. Det kommer att välsigna ditt liv.