…. om nödvändigt , använd ord…..

Hittade denna bild hos min vän Roger på hans Facebookssida.

Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använda ord.

Fundera på den meningen av Franciscus av Assisi en stund.

Jag är ingen predikant kanske du tänker. Du kanske är det mer än du tror.

Allt för ofta förknippar vi predikandet med massa ord. Men det som talar högst är våra handlingar.

Evangelium är mer av praktisk art än ord.

Så….

Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använda ord.