Jag måste ha träffat envishetens moder

Denna blogg är en hyllning till envisheten.

Envishet kan vara både på gott ont. På ont när någon dumdristigt håller fast och gör något mot allt sunt förnuft. När man inte kan tänka sig ändra sig från något som uppenbarligen är fel eller går åt fel håll. Den envisheten vill jag inte hylla eller skriva om idag.

Nej, jag tänker på den envisheten som somliga har som gör att dom inte ger sig. ”Det går nog” är deras livsparoll.

Jag har en sådan motspelare i WordFued. Jag vill inte på något sätt att detta skall uppfattas som att jag vill upphöja mina många segrar. Utan min motspelares envishet som leder till vinst. Jag skall inte nämna vederbörandes namn men ni som känner mig kan kanske räkna ut vem denna person är.

Denna envishet har lett till efter varje förlust har det kommit en inbjudan till nytt spel. Veckan som gick blev det så också. Men det fanns en skillnad. Vederbörande vann. Inte så att det var en tillfällighet på ett sätt. För varje förlust blir det närmare till vinst. När vinsten var ett faktum så kom det en inbjudan direkt igen. Min förlust var ett faktum. Kanske gav det blodad tand, inte vet jag.

Det är här jag beundrar envisheten. Å ena sidan kunde man ge upp och tycka att det inte är någon idé. Å andra sidan kan man ur alla dessa förluster hämta kraft och inspiration. En sådan envishet är värd att beundra och lyftas upp. Den har något att lära oss.

Ge inte upp! Jag tror vi har allt för lätt att ge upp. Vi är inte tillräckligt envisa när det behövs som bäst. Det är inte bara vinster som räknas. Det är vägen fram till vinsten som skapar möjlighet för nästa vinst.

Ge inte upp! Du kommer att lyckas! Många gånger så försöker vi och misslyckas. Om vi inte ger upp så kommer det att lyckas. Hur många gånger försökte inte bröderna Wright att lyfta sina första plan innan dom lyckades få dom att hålla sig kvar i luften? Många är exemplen genom tiderna hur man försökt, försökt, försökt och till slut lyckats. Hur skulle vår värld se ut om alla som uppfunnit något gett upp för tidigt? Hur många mediciner hade vi då till attgöra människor friska med?

Ge inte upp! Goda vanor kommer inte av sig självt. Man påstår att man måste göra en sak flera gånger innan det blir en vana. Vill man bryta mönster går det inte över en natt. Man får kämpa på tills det går av sig självt. Men är du envis så lyckas du.

Satsa din envishet på rätt saker och händelser. Du kommer att lyckas.

Tack min kära motspelare för att du har visat på att envishet är något bra! Du är ett föredöme!

första flygplanet