Söndagstankar – I stället för att ställa frågar kan vi söka svaren…

Under ganska många år har jsg reflekterat över hur mycket lättare det är att ställa frågor än att seriöst söka svaren. Främst inom dom andliga frågorna. Men också över lag i samhället. 

90-talet var sökandets årtionde. Väldigt tydligt i andlig hänseende. Men som också var tydligt var att man inte tig sikte i samma höga grad på svaren. 

Det var som om man ville bara ställa frågorna. Att få svaren var inte lika viktigt. Det var som om det var inne att ställa massa frågor. Man hade dock inte tid att höra svaret. 

Frågan är ju viktig. Men visst är svaret viktigare?! Det finns en sång som man sjöng för rätt länge sedan. ”Jesus han är svaret för vår värld idag ….”  Somliga menar att den är förlegad men jag tänker att den är mer aktuell än någonsin. Minns att jag predikade en gång under rubriken ”mera jesus”. Idag skulle jag kunna ändra den rubriken till ”ännu mera jesus”. 

Många av dom frågor du och jag går och funderar på har sitt svar hos just Jesus. Då kanske ju inte direkt tänker på frågor som vilket klädval vi ska göra eller vilket bilmärke vi ska välja. Nej, jag tänker mer på frågorna som har djupare innebörd och hamnar i gruppen livsfrågor.  

Närma er Gud, och han skall närma sig er……  Jakobsbrevet‬ ‭4:8‬ ‭

Det finns ett löfte om att om vi närmar oss Gud så möter han upp oss. Kommer du med dina frågor så får du svar. Ibland direkt. Ibland dröjer det. Ibland inte som du hade tänkt eller förväntat dig. Men du får svar. Förr eller senare. Håll ut när svaret dröjer. 

Ta sikte på svaret mer än frågan. Då når du lite enklare fram. Ibland känner jag det som att det blir nästan krampkänning för jag är så ivrig att ”klämma fram” svaret. Jag tror vi behöver slappna av och bara invänta svaret. Det verkar som att då kommer det. Som stt vi liksom ger upp vår egna försök att hjälpa Gud på traven. Sett det så många gånger i mitt eget liv. Det är som att när jag ger upp öppnar det vägen för Gud. Tänk att det ska vara så svårt att ge upp och lämna över till Gud. Blir förundrad varje gång det sker. Tänker att ”nästa gång så …….” . 

Bönesvaret är på väg till dig i denna stund,
fast ej det verkar så, ändå jag vet: Befallningen gick ut innan bönen din var slut
. Så: Bönesvaret kommer, tacka Gud!

Nästa gång du ställer frågan så släpp tanken vidare till svaret. Det är då du finner det söker efter.