Vision

20140221-181433.jpg

Vad är en vision för något?
Jag har många gånger funderat över vad en vision är.

Visionen ger oss möjlighet att veta vart vi skall. Den hjälper oss att göra det möjligt för att nå fram till visionens mål. Då blir också lättar att veta när man nått sitt mål.

Om visionen är otydlig blir det ju svårt att veta vad den är för för något. Vi får svårt att veta hur vi skall nå fram och vi vet heller inte om och när visionen är uppfylld.

Riktigt illa är det om man skall leva i en vision som man inte ens vet vad det är för en vision. Som om den för oss fram i blindo och vi bara har att följa med. Vi liksom bara hamnar i dess uppfyllelse.

Vision är för mig en bild av något som skall komma i framtiden. Den framtidsbilden hjälper mig att veta vart jag ska. Den ger mig en inre drivkraft att nå dit. Den ger mig en vink om hur jag skall nå dit. Den formar mina tankar och handlingar så att jag kan nå fram till visionens mål.

Vision – kan vara för ditt eget liv och situation men också för företaget du jobbar för. För en kyrka kan det vara en vision man tror kommer från Gud. Det gemensamma för alla dessa situationer är att visionen hjälper oss i vägvalen.

Om visionen skall kunna bli fullbordad så behöver den bli ett med alla som finns i dess sammanhang. Alltså inte bara hos den som kom med visionen utan bli allas vision. Annars riskerar den att bara bli ett samtalsämne bland några få och bli kraftlös. Den får ingen draghjälp bland arbetskompisar eller medlemmar. Den rinner troligen ut i sanden.

Därför ställs den som få den presenterad för sig inför ett val. Att tro på den och vilja bli en del av den eller inte. Då först kan den förverkligas i sitt sammanhang. Då har den lämnat från att ägas av en persons vision till att ägas av alla. Ledarens roll blir då hålla ihop den. Att vaka över att visionens utveckling blir vad den var ämnad för. Ledaren kan då inte vara en vindflöjel utan stå fast i visionen.

Om vi inte når fram så kanske det inte var fel på visionen utan på vårt sätt att hantera den. Om den blir luddig under vägen kanske det beror på att man lagt in mer i den än vad som det var tänkt.

Vår största utmaning blir då att ta emot visionen och leva med den på ett sådant sätt att den kan bli fullbordad. Det fodrar att vi vill ha den för ögonen och vara den trogen. Att den blir grunden för våra beslut och vad vi skall satsa på.

Då kan det bli en helt underbara resa man gör tillsammans. En process som kommer att förändra på många sätt. Man kommer att svetsas samman som grupp. Glädjen kommer att bli stor när man nått fram till visionens uppfyllelse.

Detta borde alla få uppleva!

Ps Om du har något du vill tillföra är du varmt välkommen att kommentera Ds