Söndagstankar – Såsom i himlen så ock på jorden

Förra söndagen tog vår pastor med oss in i en predikan som hade rubriken ”Såsom i himlen så ock på jorden – New normal”Jag ska varken analyser hans predikan eller försöka återge den här. Marcus var så bra. Kolla på pingstjonkoping.se och lyssna på den när den lägga upp där. Det finns något spännande i rubriken. ”Såsom i himlen”. Hur är det i himlen? Jag tror inte att vi kan överföra himlen till jorden fullt ut. Då vår jorden himlen. Men tänk tanken hur du tror himlen är. För det första finns Gud själv där med sin härlighet. Den härlighet vi behöver få beröras av. Likaså hans helighet. Helighet som berör oss till renhet. En Gudsnärvaro. Vi har löfte om himlens värld. Det gör att när vi tänker på himlen ser vi en försmak av det som skall komma. Därför är det gott att leva sig in i det som finns där. ”Så ock på jorden”. Att något av det som himlen erbjuder kan vi få del av redan här och nu. Att gudsnärvaron, härligheten, heligheten, blir en del av oss här på jorden. Gränsdragningen mellan dessa världar borde inte finnas. Eller dom kuggar i varandra på ett naturligt sätt. Det finns ett uttryck i Bibeln som säger ”redan nu men ännu inte”. Där vi förnimmer himlen redan här i tiden men den ännu inte är här. Får vi till detta så får tron en plattform att vila på. Tron blir förankrad i himlen men är ändå jordnära. Då tillförs energi i tron. Tron blir liv och ingen produkt. Tron blir väl förankrad både i Gud och himlen. Jag tror inte att vi ska leva i det blå. Men vi behöver vara nära det himmelska. Jag tror inte på fanatism men på hängivenhet. Jag tror på att leva i himlen men ändå stå med båda fötterna på jorden. Jag tror på att ha vårt fokus på himlen men samtidigt leva i denna världen. Himlen behöver, med allt va den innehåller, få landa mer in i våra liv. Då påverkar den oss på ett positivt sätt. Den blir en del av vårt liv. Påtagligt nära. Pröva tanken. Såsom i himlen så ock på jorden. Vi behöver mer av himmel på jord.