Ett ja är också ett nej

Ganska intressant att ett ”Ja” också är ett ”Nej”.

Satt och lyssnade till en bra predikan igår. Stenne predikade i Svenska Kyrkan i Ulricehamn. Det är då han säger denna mening. 

Ett Ja är också ett Nej

Säger man ja till något så innebär det att man per automatik säger nej till något annat. Det blir konsekvensen. 

Kanske behöver det en stund av eftertanke hos oss alla.