Det finns en utmaning idag…

Jag tror det finns en utmaning utöver alla dom andra utmaningarna som finns just nu.

Hämtar den tanken ur en sång jag predikade om igår.

Men för att där tillkomma, man måste bliva tom
Det måste bringas tystnad, i hjärtats helgedom
När herren där vill tala, man måste vara still
Att han med instrumentet, får göra vad han vill

Jag tror det finns en utmaning i att bli stilla och lyssna. Vi är så mycket på språng. Även om pandemin påverkat oss mycket. Versens följs upp av vers 2…

När anden stilla vilar, sitt fäste har I Gud
I hjärtats inre formas, det rena lovsångs ljud
När Gud slår om ackordet, i himmel och på jord
Då blir av hela människan, en lovsång utan ord

Jag tror att vi är i en tid där det blir viktigt att lyssna in extra noga vad Gud tänker för oss. Som individer men också som församlingar och andra gemenskaper.

Hur ska vi kunna lyssna mitt i allt brus och stress? Genom att göra medvetna val att bli stilla. Men klarar men det med heltidsjobb, barn i familjen, massa fritidsintressen osv? Det är klart en utmaning i sig.

Men jag tänker att det gäller att inte hamna i stressen att denna stillhet måste vara i timmar. Utan att man mer söker sitt tillfälle och sin möjlighet. Visst, det kan vara att välja bort något också för att skapa denna möjlighet. Men i grunden handlar om att förstå det viktiga i det.

Att i stillhet formas av Gud är något gott. Då brukar det hittas tillfällen.

Vill vi anta den utmaningen i dag? Insockra den på hos dig också? Ta det som en påminnelse och gör något av den. Du behöver inte krampaktigt försöka skapa något. Det är Gud som formar något indier inre. Så slappna av och var följsam. När Gud vill tala så måste man vara still. Så att man kan höra….

Sett gör att jag tror vi går mot spännande tider där något extra vill hända.