Du går aldrig ensam

Bilden är hämtad från ”Guds lilla gröna”.

En ensamhet kan vara svår att upptäcka som en tvåsamhet. Likaså upplevs den allt för ofta som just ensamhet fast den egentligen inte är en ensamhet.

Jo, om man utgår från perspektivet människor. Och då mer när det handlar om djupare relation.

Verkligheten är något annat. Mmmm just precis så. Hur det än klingar konstigt hos dig.

”….. måste du förstå att du faktiskt inte är ensam”

Bibeln säger om Gud att ”jag är med er alla dagar….” Likaså står det att hans ögon vilar på oss”. Att vår Gud alltid finns med oss.

Har sagt det förut och säger det igen. Gud är bara en bön bort. Hur långt/länge du än vandrat bort ifrån honom. Du behöver inte gå hela vägen tillbaka. En bön räcker. Ett samtal. Så nära är han. Det krävs ingen satellittelefon , inga röksignaler bara en bön.

Ibland tänker jag att när man tvivlar på det får man tala till sitt förstånd. Att hänvisa till löften i bibeln. Att påminna att det är så att Gud är alltid med. Vad en känslorna säger.

Du går aldrig ensam. Faktiskt är det så.