Förmåga lite mer än vanligt

Jag har läst versen många gånger. kommer tillbaka till den då och då. Förundrar mig över dess djup. För jag inser att jag har nog inte till fullo insett det. Bibelversen är denna:

”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.”
‭‭Filipperbrevet‬ ‭4‬:‭13‬ ‭SFB15‬‬

För mig blir den lite för mycket av hokuspokus liksom. Som en trollformel. Ändå tänker jag mig att det måste ju ligga något speciellt i denna vers. För den finns där. Gud måste ha en stor tanke om den.

Så , min vana trogen, kollar jag någon annan översättning. Så inser jag samspelet mellan min egen möjlighet och kraft och Guds. Läs denna översättning:

”Allt kan jag göra (övervinna, har jag styrka till, förmår jag), genom (i, med) honom [den Smorde], som ger mig kraft (styrker mig, förökar min styrka).”
‭‭Filipperbrevet‬ ‭4‬:‭13‬ ‭kärnbibeln

Jag gör det inte i egen kraft och möjlighet. Utan det är baserat på Guds möjlighet. Kan övervinna mina begränsade resurser, kraft och förmåga g e n o m honom. I honom. Med honom. Gud inte bara styrker utan förökar/förmerar den kraft jag har.

Under det ljuset blir den versen rätt intressant och spännande. Att den kraft du har har förmeras. I vår egen känsla av svaghet läser vi att vi blir övervinnare. Bara det – låter rätt intressant.

Kanske kan denna vers få bli denna veckas ”minnesvers” som vi kan få memorera över. Kanske kan den helige ande få belysa den för oss utifrån hans perspektiv. Anta gärna den utmaningen.


Idag ber vi för riksdagsman Ulrika Heindorff (M)