Adventskalender Lucka 18

”Låt det ske med mig som du har sagt”

Maria möter ängeln Gabriel. Hon får veta att hon funnit nåd inför Gud för ett speciellt uppdrag. Hon ska föda Guds son. Skrämmande på många sätt. Det finns mycket att fundera kring detta. Men en sak denna dag….

Tänk att Gud, alltings skapare, har en speciell uppgift för en enskild person. Maria var i mångas ögon bara en enkel flicka. Inte en person som stack ut mer än andra. Säkert älskad av sina föräldrar. Skulle snart få gifta sig med Josef.

Jag tror vi kan känna igen oss i Maria. Inte att vi fått uppdraget att föda Jesus, Guds son. Men att vara en enkel person. Kanske inte sticker särskilt mycket. Andra är mer att räkna med än just vi.

Tänk att Gud har en uppgift för dig och mig. Något som är just tänkt för oss.

Är vi beredda på att svara likt Maria när vi får frågan? Är vi möjliga för ett jakande svar? Vill du? Räknar du med att få frågan?

Jag tänker att du behöver göra dig redo för en fråga om ett uppdrag från Gud.

Är du då redo att svara som Maria?

”Låt det ske med mig som du har sagt”

Har du missat någon lucka? I så fall kan du hitta dom här: Adventskalender Lucka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17