Du är med i orkestern

På nationaldagens kväll gick jag på sommarkonsert i vår kyrka. Den var välbesökt. Orkestern med solister som framför en kavalkad av sång och musik.

Kanske du opponerar dig mot att du är med i orkestern. Vi var många som inte var med. Men ändå påstår jag att både du och jag är med i orkestern. Livsorkestern. Vi är olika instrument. Vi har olika stämmor. Ibland har vi några takter paus. Då spelar andra.

Alla behövs för att stycket ska bli fullkomligt.

I en orkester spelade jag 4:e stämman. I en annan 3:e stämman men likväl var den stämman viktig. Så alla stämmor är viktiga.

Idag skulle jag bara vilja uppmuntra dig med att din stämma och ditt instrument i livet är viktigt och behövs. Sluta inte att spela. Var med och fyll klangen med dina toner. Stäm in i den gemensamma musiken. Annars fattas det något viktigt.