Pass

Pass

Ibland skulle det vara skönt att använda det ordet oftare.

Nu tänker jag inte på att vara ute på resor. I och för sig så är det trevligt. Borde väl ha en resa även detta år 🙈

Men nu tänker jag mer på ordet pass som man använder när man skulle vilja avstå ett svar.

Det är så många frågor som förväntar sig svar. Ibland är det så att frågorna kräver sitt svar. Man ska leverera och man ska helst förekomma frågorna med ett svar. Ibland förväntas frågorna som mer handlar om funderingar och eventuella möjligheter ett svar som inte finns.

Det vore så skönt ibland att bara få säga – ”pass”. Och låta det räcka.

Inte alltid för att svarat inte skulle finnas. Utan mer för att svaret inte kan presenteras ännu. Ibland kan det vara skönt att säga ”pass” för frågeställaren egentligen inte har tid för det längre nödvändiga svaret. Det korta blir för kort och kan så lätt missförstås.

Vi har allt mer inte tid för det längre svaret. Utan vi vill ha allt i kortversionen. Att risken är stor att inte förstå djupet i svaret och fatta det helt enkelt fel.

Ibland skulle det vara skönt att bara säga ”pass” för frågeställaren har redan bestämt sig för vad svaret är eller så har den redan tolkat svaret. Rent av kan det vara så att vad svaret än är så har vederbörande frågeställare egentligen redan en fast åsikt som inte går att ändra på.

Ibland händer det att den som själv ger det långa svaret inte har tid att lyssna på andras långa svar. Då skulle det vara skönt att säga ”pass”.

Ibland vore det skönt att bara få säga ”pass” ……