Tumversens dörröppnare

Har du hört talas om ”tumvers” någon gång?

Enligt Wikipedia är det: ”det att på måfå låta fingret hamna någonstans i en bok, ”att ta en tumvers”, och sedan försöka se en mening med texten (ofta avseende Bibeln där texten då är en vers)”

Slår gärna upp ett ord via synonymer- tumvers saknar synonymord. Rätt intressant.

Slår mig att somliga kanske tror att tumvers är ett mått på en vers – tum-vers. Men så är det ju inte.

För mig är en tumvers en dörröppnare till ett sammanhang i bibeln. Somliga tänker nog att det är ett sätt för Gud att tal till oss och som vi ska följa som ett tecken från Gud. Jag säger inte att det är fel – det kan vara så. Men i den större bilden är det ingen bra väg att följa för att se Guds ledning i våra liv. Finns bättre sätt.

Men tumversen kan verkligen bli vägen in i ett fördjupat läsande. För om den versen väcker oss att se kopplingar till andra verser kan det bli en spännande läsning. En tumvers kan öppna ögonen för det sammanhang som den står i.

Ett annat ord för tumvers skulle kunna vara ”mannakorn”. Den lilla lappen med en bibelvers på. Så slår man upp den i bibeln och läser den. Förr kunde man hitta den lilla burken med lapparna stå på köksbordet i olika hem. Idag kanske den inte är så vanlig.

Varför inte ta en vecka med en tumvers varje dag. Låt den versen öppna sammanhanget den står i.

Frågor man kan ställa sig är:

  • Vad står det?
  • Vad ser jag?
  • Vad kan det betyda?
  • Vad vill Gud säga i det sammanhanget?

Idag ber vi för riksdagsman Per-Arne Håkansson (S)