Söndagstankar – Jesus han är svaret för vår värld idag

Vad händer i Sverige? Tidningar står förbluffade. Likas så internationell media. Det är upplopp. Flyktingboende bränns ner. Den ena oroligheten avlöser den andra.

Politiskt verkar det vara knepigt att få till det. Mycket snack om vilka beslut som är bäst.

Över nationsgränserna verkar det också förvirrat. Alla verkar vilja att alla andra skall ta emot fler för trycket är för stort på det egna landet.

Det blir oroligt omkring flyktingfrågorna. Bränder. Demonstrationer. Staten räcker inte till. Dom ideella krafterna vill hjälpa men har svårt att komma till.

Det är oroligt i olika stadsdelar i flera städer. Det skjuts. Polisen har fullt upp.

Man kan lugnt säga att det är oroligt. Vad händer egentligen i Sverige? Vart är vi på väg?

Jag tror det behövs något större i detta. Om vi bara ville erkänna vår begränsning och till viss del oförmåga att lösa läget.

Jag tror att Jesus är svaret för vår värld idag. För din och min orts problem. Vårt lands bekymmer. Vår jords bekymmer med krig och flyktingar. Det måste till något större och bättre än oss. Bättre än våra politiker. Bättre än EU. Bättre än FN.

Jag tror vi behöver mer av Jesus.

Vi behöver våga be honom om hjälp. Det kanske går emot vår präktighet och vilja (och tro) att klara oss själva. Men jag tror det är bästa vägen. Bästa möjligheten. Bästa kraften.

Närma er Gud, så ska han närma sig er. ‭‭Jakobs brev‬ ‭4:8‬

Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig. ‭Psaltaren‬ ‭50:15‬

Det finns en väg att gå när det snurrar omkring oss. Då vi inte klarar det själva. Det är att ropa till Gud. Det borde EU, FN, regering och riksdag, kommunpolitiker och du och jag, våga pröva. Störs vi inte ropa ut det högt. Viska de då i vår kammare. Han hör det också.

Vilken förändring det skulle bli om vi gjorde det samfällt.

Läs denna sångtext som en del i din kvällsbön. Den kan betyda förändring.

Jesus han är svaret för vår värld idag och han har makt att göra under än idag.
Jesus han är svaret för vår värld idag och han har makt att göra under än idag.

Vers 1
Om du bär på frågor som du ej har svaret på
missmod hotar gripa dej, och ingen hjälp du får
Minnen du vill glömma ger dej ångest i din själ.
Men en sak vill jag säja: Jesus gör allt väl

Vers 2
Om du har bekymmer som ingen ro dej ger,
himlen är så mörk och grå, och ingen sol du ser
Kanhända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant.
Och allt som han har lovat håller också han.