Tänk om vi inte härstammar från aporna…… 🙈🙊

En intressant artikel finns på SVT. Man har gjort spännande fynd som kan få stora konsekvenser.

Man har hittat människoskallar som visar på att det är stora variationer men ändå samma art.

För att citera vad som skrivs: ”Olika människoskallar funna på samma plats, tyder på att våra tidigaste människosläktingar var en och samma art. De banbrytande fossilfynden kan få historieböckerna att skrivas om.”

Det är rätt fantastiskt. Vi har trott så mycket. Men så visar det sig att det inte ligger inte till såsom vi trodde. Naturhistoriska museumet måste göra om sina utställningar. Läroböcker måste skrivas om.

Vår historia är inte enkel att hantera. När någon menade att det måste finnas en högre intelligens bakom allt detta blev det ifrågasatt. Men kanske , kanske , kanske ligger det något bakom det. För mig känns det som att vi tid efter tid kommer närmare den bibliska tron om att Gud verkligen ligger bakom skapelsen.

Visst är det så att det bygger på en tro och en tillit att så ligget det till. Men tänk om tom vetenskapen kommer fram till samma startpunkt? Tänk om?

Så lite spännande är det allt att läsa denna artikel.