Att bryta vanor…..

Oftast vill vi inte erkänna att vi har vanor. Speciellt dom som kallas för ovanor.

Har du några vanor som mer går under namnet ovanor?

Vi har allt för ofta vanor som man undrar varför. Fundera på det en stund. Idéer vi bara måste göra. Som blir vårt livsmönster. Men vi skulle klara oss utan den vanan men vi kan inte bryta den.

Sen finns det dom vanor som man gärna skulle vilja skapa men som är svårt att få till. Det kan vara träningspasset, den lugna stunden vid morgonkaffet med sin stilla andakt.

Det påstås att en ny vana behövs göras 10 gånger innan den liksom sitter där. Andra menar antagligen att det behövs fler gånger. Poängen är att det behövs en uthållighet. Att man just gör den vana man vill skapa konsekvent en tid. 10 eller fler gånger.

Så frågan är vilken vana man vill bryta för att den inte är bra. Att få kraften att avstå.

Nästa fråga är vilken vana man vill skapa. Som är bra för oss. För djupt inom oss är vi övertygade om att det är gott för oss.

Så…..

Vilken god vana vill du skapa hos dig?