Jesusförtroende

Jesusförtroende – jag mötte det ordet från en predikan pastor Niklas höll för någon söndag sedan. Han sa ungefär detta…

Jesusförtroende – titta på Jesus och lita på honom. Det kommer att bära. Det är ett sunt självförtroende. Ger grunden till trygghet och identitet. Idag tror vi att självförtroendet kommer ut ur allt man kan. Vår erfarenhet. Lägger du all din identitet i det du kan och förmår och din kunskap så är du illa ute. För det finns ett ”bäst-före-datum” i allt det Bibeln säger istället titta på Jesus. Var Ödmjuk. Vi är Lärjungar. Vi är fortfarande i skola. Jag är barn till Gud. Mitt värde ligger i att jag är barn till Gud. Ställ dig så nära Jesus du kan.

Han ville visa på att bibeln talar mer om Jesusförtroende istället för självförtroende. Det är så mycket bättre. För har vi det kan vi slappna av. Lite på honom. Det ger dig trygghet. Och du kan vara dig själv. Han räcker till i allt du möter. Vad du än möter. Du behöver inte vara orolig. Det finns alltid en väg ut ur allt du möter.

Jesusförtroende – att ha förtroende för Jesus. Det gör att vi kan vila i vår tro. Vila i vår självbild. Vila i vårt hopp. Jesusförtroende – ett vackert och starkt ord. Det ger dig mod att leva.

Mina tankar går till en gammal psalm (som det ofta gör). ’Lita på din Gud’ heter den. Här får du en del av den:

Över mörka djup, invid branta stup, går din väg till himlens land. Faror lurar där och du gripen är av förtvivlans hårda hand.

Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker, ljuvliga säkra tro.

Men för hoppfull själ bliver allt så väl, fast den mörka natt syns lång. Morgonstjärnan klar uppgår underbar och din klagan byts i sång.

Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Fadershandens kraft aldrig sviker, ljuvliga säkra tro.