Vad bär du på för berättelse? (2)

Vad bär du på för berättelse?

Vi bär på berättelser som är om upplevelser, händelser och önskningar. Berättelser som kommer i möten med människor.

Berättelser kan vara återberättelse om det som hänt i ett samtal eller upplevelse ihop. Det intressanta med dessa berättelser är att dom kan vara olika trots att berättarna var med om samma sak, samma händelse. Men man upplevde det så olika.

Sen finns det dom berättelser som ändras beroende på vem som lyssnar. Vi ändrar och har helt plötsligt en annan åsikt eller uppfattning.

Jag tänker att det gäller att vi håller oss till samma berättelse. För förr eller senare möts dom som hört berättelsen och inser att det finns uppenbarligen flera versioner. Man kan då undra vilken som är den sanna berättelsen. Trovärdigheten står således på spel.

När vi är på samma fest men har olika berättelser om hur den var kan det ytligt sett vara helt olika fester vi besökt. Ändå är det samma party. Allt beror på hur vi uppfattat den. Hur vi bemöttes. Hur vi kunde vara oss själva. Hur den slutade. Hur vi tyckte om maten. Om vi passade ihop med dom övriga gästerna. Om vi blev trötta eller vara pigga hela festen. Allt beror på hur vi uppfattade festen. Den upplevelsen och dess berättelse kan skilja radikalt mellan alla deltagare.

En berättelse kan återberättas så att den blir en helt annan berättelse. Historisk var berättelsen garantin för att historien bevarades. Det var det sätt man hade för att föra historien vidare. Man hade inte möjlighet att skriva ner dom tex. Utan man berättade för sina barn som berättade för sina barn som berättade för… ja du hänger med. Därför var det oerhört viktigt att berättelsen återberättades insikt originalskick.

Var rädd om din berättelse. Var rädd om den berättelse du anförtros. Var rädd om den berättelse du för vidare.