Söndagstankar – Väl grundad i tron

Paulus tar upp i Kolosserbrevet något tidlöst solvärme tro. Det han skriver var inte bara aktuellt då han skrev det. Alltså att det var bara ett ord för där och då. Han i såg att han behövde skriva ord som skulle vara minst sagt alltid ett ord för den som fick del av det när det än skulle läsas. Alltså ett aktuellt ord så. Var tidlöst och alltid aktuellt i viktigt.

Kol 1:22b-23 ”han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som predikas för allt skapat……”

Kol 2:6-7 ”….lev i honom (Jesus) och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.”

Väl grundad. Det finns så många svängningar i tankarna om teologin. Det finns många tolkningar. Du och jag behöver ta initiativet attest till att vi bygger vår tro på en sann och trovärdig grund.

Om vi bara lyssnar till det som kittlar bäst blir vår tro inte stadig. Det som låter bäst just för stunden behöver inte vara det som är närmast sanningen. Ställer du dig frågan om det som du hör kommer från Bibeln?

När jag höll på med att ta bort några buskar för några år sedan fick jag lära mig en sak. Jag började gräva runt busken och tyckte det gick bra. Jag började försöka dra upp den. Men inte gick det. En gång när jag skulle försöka få bort granhäcken satte jag en kätting vid roten och kopplade den till bilen. Och drog. Inte lossnade granhäcksplantan likaväl som busken i trädgården. Dom satt där dom satt. Då upptäckte jag att dessa växter hade en rot som gick takt ner i jorden. Liksom en hjärt-rot om man u kan säga så. När jag väl gick på den så lossnade busken och granhäcken mycket lättare.

Kanske är det något av detta Paulus tänker på. Att vara rotad, att ha sin hjärt-rot rakt ner i djupet av tron. Djupt ner i Jesus liksom.

Då kan inte olika svängningar varken i humör eller i teologi rubba dig. För du vet vad du tror på. När jag kopplade på bilen så trodde jag faktiskt att denna häck skulle åka upp lätt som en plätt. Men så förvånad jag blev. Inte då. Den känslan får jag när jag läser denna text. Trons rötter kommer att hålla fast när dom är väl grundade i tron.

Nu vet jag att bilder haltar och kan sågas efter fotknölarna. Men liksom vi går till läkaren för att få koll på vår hälsa, åker med bilen till besiktningen, lämnar i samma fordon på service, borstar våra tänder varje dag osv osv ska vi vara mån om vår tro. Vårdar vi den så blir den väl grundad, rotad, i trons upphovsman och fullkomnare.

Leta dig fram till din väg i detta. För mig har bibelappens hälsning varje morgon fått mer och mer betydelse. Ett ord för dagen att börja med. Hur är din väg till att bli väl grundad i tron?