Söndagstankar – att vara rustad på rätt sätt

När Gud vill rusta dig vill han inte rusta dig med någon annans rustning utan en som passar dig….
Berättelsen om Saul och David visar på vikten av att vara rätt rustad. David ska hjälpa Saul i striden mot Goliat. Det var ingen annan som vågade. Saul tänker att den bästa rustningen är hans egen så den måste David ha. 

Visst kan det verka logiskt och i viss mån smickrande att få bära kungens  rustning. Tom en ära. 

Men inte funkade det för David. Den passade inte honom alls. Han var troligen inte rätt storlek för den rustningen. Han förstod sig inte på den. Nej, han hade ett annat sätt och tänk. Var mer van vid annan rustning. 

Så David tar sin slunga. Hämtar några stenar och går för att möta Goliat. Som det verkar i berättelsen så behövde han bara en chans. 

När Gud kallar behöver du inte söka någon annans gåvor och möjligheter. Dom gåvor du behöver för att fullfölja kallelsen utrustar Gud dig med. Att försöka härma någon annan är inget bra val. 

Därför handlar det mer om mod att våga börja. Våga tro att just du är kallad. 

När Gud rustar dig inför uppdraget ger han dig en utrustning som passar dig och uppdraget. 

Jantelagen vi allt för ofta lever under i vårt land ställer till det. Dels kan det hindra att uppräcka gåvor. Vår avundsjuka gör att ”man ska inte komma här och komma”. Istället skulle vi behöva få generösa hjärtan så att många kan få komma i tjänst. Jantelagen gör också att vi inte vi inte vågar oss fram. Man får liksom inte säga att man tror sig ha en uppgift. 

I grunden tror jag att en bra väg är att andra upptäcker din gåva och ger dig utrymme. Den hållningen lägger stort ansvar på din omgivning. Men en inte så sämre väg är att försiktigt visa sig och tjäna med sin gåva. Så kommer bekräftelsen. Ledarskapet i en församling har ett stort ansvar att se gåvorna och personerna som bör dom. Om Gud rustar med gåvor får vi göra vad vi kan för att ta emot dessa gåvor. 

Vad är din kallelse? Vad är ditt uppdrag? Låt din håg stå åt det hållet. Den Gud utser utrustar han för uppdraget. 

Denna söndag vill jag bara uppmuntra dig till att tro på den kallelse du fått. 

Samtidigt vill jag be till vår Herre att han lägger allting tillrätta för dig. Amen