Gammalt budskap som är högst relevant

För typ 15 – 20 år sedan hade jag förmånen att predika i Vagnhärad. Gudstjänsten var på sommaren. Det var en lite mindre samling. Det var en varm sommardag. Vi hamnade på ”däcket” ner vi ån. Mitt tema var ”Mer Jesus”. Det var ett speciellt tillfälle. Ett ”moment” på något sätt.

Åren har gått. När jag ser tillbaka, inte minst på min blogg, inte minst i predikopärmen, så inser jag att just det temat återkommit.

Så sitter jag på Nyhemsveckan (en kristen konferens inom pingströrelsen) och lyssnar till Daniel Alm. Så kommer det igen.

Mer Jesus till folket.

Det verkar som att vi behöver bli påminda om detta med jämna mellanrum. Mer Jesus. Varför? Kanske för att Jesus älskar oss så mycket att han vill just vara ”mer” av honom i våra liv. För det är ju där, mitt i våra liv, han vill vara.

Kanske är det också så att han riskerar bli lite mer diffus med tiden. Inte han som person men i vårt medvetande. Livet rullar på. När det går som bäst verkar vi behöva honom som minst. Kanske är det just då vi behöver bli påminda om ”Mer Jesus” i våra liv.

Tider då livet är motigt, det känns som Gud glömt oss, vi kämpar, det är då han behövs som mest. Men vår stolthet kanske hindrar oss. ”Kan själv” tar över. När Jesus känns som längst bort är han som närmast. Men vi har inte kraften och kanske förmågan att se honom. Då behöver vi ”mer Jesus”

Kanske det också är tider då vårt land behöver Jesus ”mer än tidigare”. Omständigheterna är sådana. Inte att det på ett sätt är helt sant. För vår värld behöver alltid och jämnt Jesus. Men det verkar som att vissa tider skulle han behöva få mer tillgång och möjlighet att få välsigna och hjälpa.

Nu är det åter en tid där vi behöver mer Jesus. Det som skapar den möjligheten är vår vilja att öppna för det.

Mer Jesus till folket.

Mer Jesus till dig.

Mer Jesus till mig.

Mer Jesus…..

För att citera en välkänd gammal sång:

Jesus han är svaret för vår värld idag
och han har makt att göra under än idag
Jesus han är svaret för vår värld idag
och han har makt att göra under än idag

Om du bär på frågor som du ej har svaret på
missmod hotar gripa dej, och ingen hjälp du får
Minnen du vill glömma ger dej ångest i din själ
Men en sak vill jag säja: Jesus gör allt väl

Jesus han är svaret för vår värld idag och han…..

Om du har bekymmer som ingen ro dej ger
himlen är så mörk och grå, och ingen sol du ser
Kanhända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant
Och allt som han har lovat håller också han

Jesus han är svaret för vår värld idag och han…..

Därför är budskapet så tydligt. Jesus större och vi mindre. Han har får mer plats och vi mindre.

Helt enkelt Mer Jesus