Närvaro av Gud

Tron på Gud är inte alltid så lätt att förklara. Det är ju ingen synlig person som man tydligt kan hänvisa till. Vi talar om en kraft som är närvarande. Som att se Gud i en inre sinnebild.

Jesus säger vid det tillfället som Han lämnar jorden för att återvända hem till himlen att han är med oss alla dagar intill tidens slut. (Matt 28). Kan vara svårt att se hur det skulle gå till. Och då till alla människor.

Guds närvaro är inte beroende av tid och rum. Inte av den fysiologiska lag vi lever i. Han kan, genom sin Helige Ande vara här och där samtidigt. Kan vara egentligen bevisas av att två människor berättar om sin upplevelse av Gudsnärvaro samtidigt men på olika platser.

Gud är på den mest öppna och välkomnande platsen som finns. Han finns även där det är stängt och tillbommat. Han finns i det land där man öppet får tro. Han finns i det land där regimen förbjuder och stänger igen för tron.

Guds närvaro är bara beroende av att det finns ett hjärta som är öppet för honom. Med hjärtat menar vi våra liv. När du och jag öppnar för en Gudsnärvaro i våra liv, vår tanke , så är han där. Inget kan hindra Gud att vara nära oss om vi vill att han ska vara nära. Psalmisten skriver

Psalms 139:1-10

Herren känner mig

För körledaren. En psalm av David.

HERRE, du rannsakar mig

och känner mig.

Om jag sitter eller står vet du det,

du förstår mina tankar fjärran ifrån.

Om jag går eller ligger ser du det,

med alla mina vägar

är du förtrogen.

Innan ordet är på min tunga

vet du, HERRE, allt om det.

Du omsluter mig på alla sidor

och håller mig i din hand.

Den kunskapen är för underbar

för mig,

den är så hög att jag inte kan

fatta den.

Vart kan jag gå för din Ande,

vart kan jag fly för ditt ansikte?

Stiger jag upp till himlen

är du där,

bäddar jag åt mig i dödsriket

är du där.

Tar jag morgonrodnadens vingar,

gör jag mig en boning

ytterst i havet,

ska också där din hand leda mig

och din högra hand hålla mig.

Så denna dag vill jag påminna dig om att vart du än är, hur du än mår, vad du än gör, om så någon försöker hindra din gemenskap med Gud själv , så är han hos dig. Guds närvaro finns där du är !!