Det finns oftast en berättelse bakom det mesta…

När vi möter olika situationer så finns det oftast en berättelse bakom.

När man lämnar saker i vår gåvomottagning så finns det en berättelse bakom varje sak som lämnas in.

Det kan vara saker från någon som lämnat detta jordeliv. Sakerna har en historia bakom om dennes liv och erfarenhet. Det kan vara starka minnen. Eller saker som betytt väldigt mycket för någon.

Men det finns också en berättelse bakom varje reaktion. Är någon glad kan det beror på något positivt som hänt. Likaså när någon överreagerar på ett negativt sätt. Det kan ha hänt något som påverkar negativt.

Så innan vi drar förhastade slutsatser och dömer så kan vi fundera vad som ligger bakom. Den berättelse som ligger bakom kanske förklarar varför det blev som det blev.

Så innan du brusar upp – tänk efter först. Det kan finnas en naturlig orsak.