Beslut som ändrar riktningen

Våra beslut är viktiga

Att ta beslut för sin egen skull är inte alltid så lätt. Tänk bara på nyårslöften tex. Med den bästa viljan så tar vi ett beslut som ska påverka och förändra. Samtidigt är det ofta svårt att genomföra och fullfölja.

Samtidigt är det så viktigt med beslutet som sätter riktningen i livet. Att då ta beslut där handlingen runt beslutet skapar förutsättningen att lyckas blir så viktigt.

 

Att se inse förändra

Inför beslut så måste det finnas en grund för att lyckas. Man skulle kunna beskriva det med att se, inse och förändra. Att se – se ett behov som jag behöver fylla. Att inse – inse betydelsen av förändringen därför att nuläget kräver det. Liksom på väg mot fel håll. Att förändra – för att det ska kunna bli bättre. Att på något sätt göra beslutet vattentätt. Det är lätt att skapa en bakdörr för att slippa.

 

Svårighet att leva upp till sitt beslut

Hur bra intentionen än är kan det vara svårt att leva upp till sitt eget beslut. Ett nyårslöfte kan bli lätt att bryta. Löftet om ändrat livsmönster spricker. Uppfyllelsen av beslutet kan vi ”ta sen”. Ska ”bara först”.

När vi vill ändra vårt livsmönster med tex bättre vanor som att träna är det lätt att skjuta det framför sig. Sen när det väl är igång har vi svårt få det att fortsätta.

Kanske behöver vi någon morot för att lyckas. Å andra sidan får vi ju det när vi märker vilken betydelse det har att röra på oss. Men likaså i andra områden i livet kan det ge en förändring som ger positiva reaktioner hos oss och vår omgivning. Som exempel när vi bestämmer oss för att inte prata illa om någon i vår omgivning utan tvärt om  Det ger en så mycket bättre gemenskap.

 

Att hå målet som drivkraft

Därför behöver vi ha målet i sikte. Det hjälper oss att hålla ihop beslutet och lyckas. Det blir en påminnelse om förändringen i livet som beslutet innebär. När jag ser målet för min inre syn hjälper det mig att göra rätt.

 

Vilken riktning har våra liv?

Om vi drar ut vår livslinje vart hamnar vi då längre fram? Kanske kan det perspektivet hjälpa oss att fatta rätt beslut över våra liv. Vart är du på väg? Vad behöver du och jag ändra på för att det ska bli bättre? Bättre hemma, på jobbet eller vart det nu kan vara?

Det finns en oerhörd kraft i att fatta rätt beslut. Det kan förändra på djupet till något mycket bra.