Uppmuntrande livsberättelser

Dom senaste dagarna har jag blivit så uppmuntrad av olika livsberättelser. Människoöden där Gud verkligen har visat som vägen framåt på olika sätt. Tydliga händelser som gjort att dom förstått vart vägen i livet ska gå. Mindre tydliga passager. Men hur dom också sett hur Gud sen bistått och välsignat deras livsval

Jag inser att det gör något inom mig. Det händer något gott inom mig när jag lyssnar till deras berättelse. Så god känsla. Tilliten ökar till Gud. Längtan till att få uppleva något liknande blir mer intensivt.

Blir också uppmuntrad när jag inser kanske att även min livsberättelse kan möjligen ge någon annan samma känsla och upplevelse.

Och kanske är det så, vilket jag verkligen tror, att din livsberättelse också ger denna uppmuntran. Kanske resan tid kantades av mindre roliga passager. Jobbiga tider. Men också välsignade passager. Och dit du nu är kan också du n berättelse uppmuntra.

Min bön denna dag är att vi ska välsigna andra med vår livsberättelser. Att vi också, när så behövs, vi också ska bli uppmuntrade så att våra liv blir stärkta.

Tänk vilken välsignelse det är när någons berättelse sätter tydliga spår inom oss till glädje och uppmuntran. Det innebär ju att det fanns en tanke med det vi mötte. Eller så använde Gud det vi mötte till något bra. Det tycker jag så fantastiskt.

Vila i att din livsberättelse kan göra gott hos någon annan.