Infrastruktursavgiftens helvete

Vi har ju nu fått vänja sig vid att somliga vägar och broar har en avgift. Det räcker inte med våra höga skatter. Vi ska även betala en extra avgift för att använda tex en bro.

Möjligen är det bra. Möjligen är det dåligt.

Det finns dock något överförmynderi och makt över detta.

Om man missar att betala en avgift kostar det 300kr extra. Även om man aldrig fått brevet. För myndigheten lägger allt ansvar på bilisten. Även om posten inte levererat brevet.

Man kan överklaga direkt till transportstyrelsen eller sen i nästa steg till förvaltningsdomstolen.

Du har räknat rätt. Jag har fått en straffavgift. Att jag aldrig fått brevet tar man ingen hänsyn till. Att dom ämnat skicka det till min adress är säkert rätt. Att deras postiljon som troligen är postnord inte delat ut brevet verkar dom inte reflektera så mycket på. Att dom betalat för en tjänst som inte funkat verkar inte vara så farligt.

Inte så konstigt. Det hjälper dom att få in 300 kr. Rena vinsten. Så lägger dom bevisbördan på någon annan.

Nu kan man ju säkert anse att jag skulle göra allt i min makt för att betala. Nu tänket jag ju som så att vill dom ha betalt får dom väl söka upp mig för att be om pengar.

Att överklaga detta är ju ingen ide. Makten ligger hos staten. Staten har inget intresse om min rättighet. Deras regler sätts upp till deras förmån. Finns liksom ingen möjlighet att få rätt. Bara att betala med ett hot om att få ytterligare 500kr i straffavgift.

Om jag är bitter? Nejdå. Bara så urless på ett system som är så urbota dumt. Så tycker i alla fall jag.

Hur mycket jag skulle betala från början? 5 kr !