Gå inte på allt du hör…..

När man följer media och social medier så inser man mer och mer hur viktigt det är att läsa och lyssna med stor försiktighet. Finns ju nyheter på nätet som ingenting har med sanningen att göra. Vill bara göra lite humor över det som händer. Men det finns mer seriösa skribenter som uppenbarligen vill förvilla. Läste om att nu vill man bortförklara det som hänt i Frankrike som en stor lögn. Påminner ganska starkt om dom som vill förneka förintelsen av judar under andra världskriget. Det gör ju det hela än mer problematiskt över vilken agenda dessa fanatiska islamister mfl har. Har dom uppbackning från sina religiösa företrädare? Hur som helst, tro inte på allt du läser om det som händer i Frankrike. Det är mycket propaganda också.

Lika viktigt är det med vad vi hör folk pratar om. Lyssna, värdera, fundera och avvakta ibland. Ställ frågor som ”är det verkligen möjligt?” ”Är det hela sanningen?” Tänk om du för vidare något som är helt fel.

Tänk så olika vi kan se på samma händelse. Vi kan vända det till någons fördel samtliga som den andre tänker tvärtom. Kan bara konstatera att vi naturligtvis ser på allting färgat utifrån vår egen inställning och åsikt.

Det skrivna och sagda ordet har en enorm kraft i sig. När det skriv hör vi inte nyanserna som kan hjälpa oss i bedömning. Ett skrivet ord kan bildligt talat starta en brand. Jag tror inte att vi kan förvänta oss att en terrorist eller någon som vill skada någon annan är försiktig på detta område. Det måste vara vi andra som hör som förståndigt lyssnar. Som förståndigt och villigt lämnar vissa uttalande bakom oss. Allt för att inte ge luft åt det onda uppsåtet. Andra tillfällen behöver vi nåden att hitta rätt ord som kväver samma onda uppsåt.

Idag är det oerhört viktigt att vi är försiktiga med hur vi uttrycker oss. Lika enkelt som hockeyspelaren alltid har ansvar för sin egen klubba har vi alltid ansvar för vår tunga, våra ord. Jag menar inte att vi fegt ska bli tysta. Vi behöver dock väga våra ord så att dom inte motverkar vårt syfte.

Gå inte på allt du hör. Gå inte igång på vad som helst som blir sagt. Det är ett bra sätt att avväpna ord som har som syfte att skada och förvilla.